Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Subsidie uit Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar reflexief toezicht

21 oktober 2021

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh maakt deel uit van een consortium dat 1,2 miljoen euro subsidie toegekend heeft gekregen uit de Nationale Wetenschapsagenda.

Burgers hebben steeds meer zeggenschap in de samenleving en kwaliteit van de dienstverlening die zij ontvangen. Dienstverleners en toezichthouders moeten volgens de onderzoekers meer luisteren naar de ervaringen van kwetsbare burgers voor wie deze diensten zijn bedoeld. Het project Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people ontwikkelt daarom een nieuwe vorm van toezicht om persoonsgerichte geïntegreerde dienstverlening te bevorderen op basis van gebruikerservaringen. De bijdrage van de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de ervaringen van laagopgeleide werkzoekenden.

Het multidisciplinaire onderzoeksteam staat onder leiding van Anne Margriet Pot, hoogleraar Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg aan de Erasmus Universiteit. Het consortium bestaat uit onderzoekers van de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende rijksinspecties en maatschappelijke partners, waaronder de VNG, het SCP en de Stichting Lezen en Schrijven.

Nationale Wetenschapsagenda

Onafhankelijk publiek toezicht raakt de kern van onze rechtsstaat. Toezichthouders oefenen dit toezicht in Nederland uit. Complexiteit in de economie, globalisering, innovatie, verandering in wetgeving, internationale ketens: het zijn factoren die toezichthouders voor nieuwe vraagstukken stellen. Bovendien is de maatschappelijke positie en legitimiteit van toezichthouders niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden, en verlegt de aandacht zich van wet- en regelgeving naar het waarborgen van publieke belangen en bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde. Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft NWO drie aanvragen toegekend die nieuwe inzichten gaan geven in het vernieuwen van onafhankelijk, publiek toezicht.

Laatst gewijzigd:25 september 2023 09:35

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....