Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Subsidie uit Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar reflexief toezicht

21 oktober 2021

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh maakt deel uit van een consortium dat 1,2 miljoen euro subsidie toegekend heeft gekregen uit de Nationale Wetenschapsagenda.

Burgers hebben steeds meer zeggenschap in de samenleving en kwaliteit van de dienstverlening die zij ontvangen. Dienstverleners en toezichthouders moeten volgens de onderzoekers meer luisteren naar de ervaringen van kwetsbare burgers voor wie deze diensten zijn bedoeld. Het project Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people ontwikkelt daarom een nieuwe vorm van toezicht om persoonsgerichte geïntegreerde dienstverlening te bevorderen op basis van gebruikerservaringen. De bijdrage van de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op de ervaringen van laagopgeleide werkzoekenden.

Het multidisciplinaire onderzoeksteam staat onder leiding van Anne Margriet Pot, hoogleraar Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg aan de Erasmus Universiteit. Het consortium bestaat uit onderzoekers van de Erasmus Universiteit, de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende rijksinspecties en maatschappelijke partners, waaronder de VNG, het SCP en de Stichting Lezen en Schrijven.

Nationale Wetenschapsagenda

Onafhankelijk publiek toezicht raakt de kern van onze rechtsstaat. Toezichthouders oefenen dit toezicht in Nederland uit. Complexiteit in de economie, globalisering, innovatie, verandering in wetgeving, internationale ketens: het zijn factoren die toezichthouders voor nieuwe vraagstukken stellen. Bovendien is de maatschappelijke positie en legitimiteit van toezichthouders niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden, en verlegt de aandacht zich van wet- en regelgeving naar het waarborgen van publieke belangen en bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde. Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft NWO drie aanvragen toegekend die nieuwe inzichten gaan geven in het vernieuwen van onafhankelijk, publiek toezicht.

Laatst gewijzigd:21 oktober 2021 17:41

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...