Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Laurien Meuter is de RUG Alumnus van het Jaar 2020

06 juli 2021

De Rijksuniversiteit Groningen heeft Laurien Meuter verkozen tot Alumnus van het Jaar 2020, omdat zij zich op indrukwekkende wijze inzet voor de allerarmste vrouwen en hun gezinnen in de sloppenwijken van Mumbai. Haar stichting Tiny Miracles heeft als doel één miljoen mensen uit de armoede te krijgen en te houden. Meuter ontvangt haar prijs op 6 september, tijdens de opening van het Academisch Jaar. De prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging.

Laurien Meuter, alumna Economie en Corporate Finance (2001), werkte na haar studie jaren als bankier aan de Zuidas. In Mumbai, waar ze voor een jaar werkte, gooide ze het roer om. Ze werd geraakt door de extreme armoede en mensonterende omstandigheden waarin straatkinderen leven. In 2010 richtte ze de stichting Tiny Miracles op.

Bewustwording

Tiny Miracles richt zich niet alleen op het individu maar op de hele gemeenschap. Op basis van gelijkwaardigheid, met aandacht voor alle aspecten die kunnen helpen om de kringloop van armoede te doorbreken, wil de stichting de allerarmsten de kans geven op een betere toekomst. Het geven van alleen geld is niet de manier om de situatie van deze groep wezenlijk te veranderen. De vrouwen werken vier dagen per week en krijgen voor zes dagen betaald. De andere twee dagen besteden de vrouwen hun tijd aan zelfontplooiing en bewustwording over uiteenlopende zaken zoals onderwijs, gezondheidszorg en hun eigen positie in de maatschappij.

Haar missie is groot, één miljoen mensen duurzaam uit de armoede helpen. Dat doel bereiken kan alleen als je het groot aanpakt. Meuter vond de oplossing door met grote bedrijven samen te werken. Een aantal internationale bedrijven en musea heeft zich inmiddels aangesloten bij haar stichting. De producten die de vrouwen in India maken, worden wereldwijd verkocht.

De jury is enthousiast

Uit het juryrapport: ’Laurien Meuter verenigt in zich een aantal eigenschappen en waarden die wij als universiteit belangrijk vinden. Ze zet zich als sociaal ondernemer in voor een duurzame samenleving, met een multidisciplinaire aanpak en visie, heeft oog voor het internationale en lokale perspectief, weet verschillende werelden met elkaar te verbinden en gaat uit van inclusiviteit en gelijkwaardigheid.’

De juryleden zien in Meuter een inspiratiebron voor de universiteit: ’Met haar werk draagt ze concreet bij aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld. Ook de RUG wil daar meer aandacht aan besteden. Zo willen we interdisciplinaire schools oprichten waar we studenten confronteren met grote maatschappelijke thema's en in aanraking kunnen brengen met sociaal ondernemerschap. Zodat zij, net als Meuter, zich kunnen inzetten voor een duurzame samenleving.’

Meer informatie

De Alumnus van het Jaar 2020 prijs wordt uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar, op 6 september aanstaande.

Een interview met Alumnus van het Jaar Laurien Meuter is te lezen in het julinummer van Broerstraat 5 , het alumnimagazine van de RUG.

De jury van de Alumnus van het Jaar prijs bestond dit jaar uit: Cisca Wijmenga, Rector Magnificus, voorzitter; Sander de Hosson, longarts, Alumnus van het Jaar 2019; Thony Visser, decaan Letteren en Remco Kouwenhoven, directeur Alumnirelaties & Fondsenwerving / Ubbo Emmius Fonds.

Sinds 2009 reikt de RUG jaarlijks de Alumnus van het Jaar prijs uit aan een bijzondere oud-student. De prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging voor een oud-student die een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan de maatschappij, wetenschap, sport of cultuur, een inspiratiebron is voor anderen en geldt als een belofte voor de toekomst.

Eerdere winnaars waren onder meer Jeroen Smit, Stine Jensen, Monica Arac, Christiaan Triebert en vorig jaar Sander de Hosson.

Laatst gewijzigd:06 juli 2021 11:44

Meer nieuws

 • 01 september 2021

  Zin of onzin? Jonge onderzoekers toetsen twintig spreekwoorden

  Spreekwoorden. Zonder erbij na te denken maken we er dagelijks gebruik van. Maar de maatschappij verandert voortdurend. Hebben we nog wel iets aan die eeuwenoude wijsheden? Welke kunnen we handhaven en welke kunnen worden bijgezet in het mausoleum...

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...