Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

NWO Open Competitie subsidie voor versterking van de rechtsstaat in Europa

05 mei 2021

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de Open Competitie Sociale en Geesteswetenschappen een subsidie van 750.000 euro toegekend aan hoogleraar Rechtssociologie Marc Hertogh voor zijn onderzoeksproject CITIZENS-LAW. Towards a New Approach to Strengthen the Rule of Law in Europe: Incorporating EU Citizens’ Perceptions of Law.

Recente ontwikkelingen in Hongarije en Polen hebben geleid tot een crisis van de rechtsstaat in de Europese Unie. De huidige aanpak om deze crisis te beëindigen legt de nadruk op de juridische fundamenten van de rechtsstaat, maar is tot nu toe nog niet erg effectief. Met het onderzoeksproject CITIZENS-LAW wil Hertogh inzicht bieden in de maatschappelijke opvattingen over het recht die deze crisis kunnen verklaren.

Hertogh: ‘Als we willen dat de rechtsstaat er werkelijk toe doet, dan moeten we naast de juridische fundamenten ook kijken naar de sociale grondslagen van de rechtsstaat. Kennen mensen het recht, erkennen ze het recht en gebruiken ze het recht? Hoewel er veel onderzoek is verricht naar de juridische aspecten, zijn de sociale grondslagen van de rechtsstaat nog grotendeels een black box. CITIZENS-LAW analyseert door middel van empirisch-juridisch onderzoek de maatschappelijke opvattingen over het recht in Nederland, Denemarken en Hongarije. Deze onderzoeksresultaten worden vertaald in een nieuwe governance toolkit om de rechtsstaat in Europa te versterken.’

Open Competitie Sociale en Geesteswetenschappen

Met de NWO Open Competitie - SGW wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aan onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. De competitie heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Van de in totaal 199 ingediende voorstellen zijn er 34 voorstellen gehonoreerd.

Meer informatie

Prof. dr. Marc Hertogh

Persbericht NWO Open Competitie SGW

Laatst gewijzigd:05 mei 2021 19:29

Meer nieuws

 • 04 maart 2024

  Een plantaardige sensor

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.