Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

NWO Open Competitie subsidie voor versterking van de rechtsstaat in Europa

05 mei 2021

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de Open Competitie Sociale en Geesteswetenschappen een subsidie van 750.000 euro toegekend aan hoogleraar Rechtssociologie Marc Hertogh voor zijn onderzoeksproject CITIZENS-LAW. Towards a New Approach to Strengthen the Rule of Law in Europe: Incorporating EU Citizens’ Perceptions of Law.

Recente ontwikkelingen in Hongarije en Polen hebben geleid tot een crisis van de rechtsstaat in de Europese Unie. De huidige aanpak om deze crisis te beëindigen legt de nadruk op de juridische fundamenten van de rechtsstaat, maar is tot nu toe nog niet erg effectief. Met het onderzoeksproject CITIZENS-LAW wil Hertogh inzicht bieden in de maatschappelijke opvattingen over het recht die deze crisis kunnen verklaren.

Hertogh: ‘Als we willen dat de rechtsstaat er werkelijk toe doet, dan moeten we naast de juridische fundamenten ook kijken naar de sociale grondslagen van de rechtsstaat. Kennen mensen het recht, erkennen ze het recht en gebruiken ze het recht? Hoewel er veel onderzoek is verricht naar de juridische aspecten, zijn de sociale grondslagen van de rechtsstaat nog grotendeels een black box. CITIZENS-LAW analyseert door middel van empirisch-juridisch onderzoek de maatschappelijke opvattingen over het recht in Nederland, Denemarken en Hongarije. Deze onderzoeksresultaten worden vertaald in een nieuwe governance toolkit om de rechtsstaat in Europa te versterken.’

Open Competitie Sociale en Geesteswetenschappen

Met de NWO Open Competitie - SGW wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aan onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. De competitie heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Van de in totaal 199 ingediende voorstellen zijn er 34 voorstellen gehonoreerd.

Meer informatie

Prof. dr. Marc Hertogh

Persbericht NWO Open Competitie SGW

Laatst gewijzigd:05 mei 2021 19:29

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...