Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ezinge revisited

13 oktober 2020
Ezinge revisited
Ezinge revisited

De opgraving in de wierde van Ezinge, tussen 1923 en 1934 uitgevoerd door prof. Albert Egges van Giffen, behoort tot de bekendste opgravingen in de geschiedenis van de Nederlandse archeologie. Het is ook een van de kroonjuwelen van het Groninger Instituut van Archeologie, het voormalige Biologisch-Archeologisch Instituut, dat dit jaar 100 jaar bestaat. De opgraving bracht het instituut internationale bekendheid. De opgravingsresultaten werden echter slechts voor een klein deel gepubliceerd. De analyse van de vele vondsten en structuren was te complex om met de middelen van die tijd te kunnen voltooien.

De analyse van de opgravingsresultaten werd hervat in 2011, nu met digitale middelen en betere dateringsmogelijkheden. Het doel is niet alleen om de opgraving aan de vergetelheid te ontrukken en nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis naar voren te brengen, maar ook om de bijzondere archeologie van het terpen- en wierdengebied internationaal voor het voetlicht te brengen. Deze maand verschijnt het eerste deel van Ezinge revisited. The ancient roots of a terp settlement van RUG-archeoloog Annet Nieuwhof, waarin aandacht wordt besteed aan de opgraving zelf, aan de natuurlijke omgeving, en aan de bestaansmogelijkheden die het kwelderlandschap bood. Het grootste deel van het boek wordt ingenomen door een catalogus, waarin alle opgegraven vlakken worden afgebeeld, samen met zeer veel vondsten en opgravingsfoto’s. Deel 2, dat naar verwachting medio 2021 zal kunnen verschijnen, is gewijd aan de bewoningsgeschiedenis in al zijn facetten, vanaf het ontstaan van deze terpnederzetting rond 500 v.Chr.

Meer informatie

Annet Nieuwhof

Laatst gewijzigd:13 oktober 2020 12:30

Meer nieuws

 • 26 november 2020

  Keuzegids 2021: Archeologie en Minorities & Multilingualism weer in top 5 van Nederland

  Zeven bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen krijgen in de Keuzegids Universiteiten 2021 het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs behoren. Twee studies staan net als...

 • 23 november 2020

  ‘Erfgoed in oorlogstijd is kwetsbaar, maar ook weerbaar’

  Erfgoed is kwetsbaar in oorlogstijd en de vernietiging ervan kan onderdeel zijn van genocidale processen. Denk aan de boekverbrandingen in Nazi-Duitsland. Maar we weten te weinig van de weerbaarheid van erfgoed en de impuls die het juist door...

 • 09 november 2020

  Fietsen langs het slavernijverleden

  Het Nederlandse slavernijverleden is veel dichterbij dan je denkt. Historica Barbara Henkes is de motor achter het project Sporen van het slavernijverleden dat leidde tot een wandel- en fietsgids over Groningen en binnenkort ook Friesland, die...