Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Meer studenten voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten

10 september 2020

Het project WIJS, het initiatief dat de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool in 2014 startten, is uitgebreid met vier partners: WIJ-Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Alfa-college en Noorderpoort. Vandaag wordt de komst van de vier nieuwe partners gevierd en worden de benodigde handtekeningen gezet. Het WIJS project staat voor Wijk Inzet door Jongeren en Studenten.

Begin vorig jaar traden WIJ-Groningen en de RUG toe tot de samenwerkingsovereenkomst WIJS en vandaag komen daar het Alfa-college en Noorderpoort bij.

Meerwaarde WIJS

WIJS wil met de inzet van studenten de leefbaarheid van de stad vergroten en studenten en stadjers met elkaar in contact brengen. WIJS zoekt opdrachten uit de stad waaraan studenten gekoppeld worden en waarmee zij studiepunten verdienen. Studenten doen hiermee relevante praktijkervaring op. Daarnaast zet WIJS studenten in bij het ondersteunen van inwoners met verschillende vragen, bijvoorbeeld over juridische of financiële onderwerpen.

Afgelopen jaar zette WIJS ruim 1000 studenten in en werden via WIJS meer dan 1700 inwoners geholpen.

WIJS Groningen

Universiteit van het Noorden

WIJS heeft sinds 2018 ook een onderwijsprogramma waar verschillende vakgebieden samenwerken aan opdrachten voor de stad: SamenWIJS. In dit programma werken studenten van het Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool en RUG samen aan het oplossen van complexe vraagstukken van de stad. Afgelopen studiejaar was dat het thema ‘eenzaamheid’, dit jaar staat ‘armoede’ centraal. Ook de begeleiding van de studenten is ook een combinatie van mbo-, hbo- en wo-docenten.

Buurtcirkel

Een voorbeeld van een project waar mbo, hbo en wo studenten van verschillende opleidingen samenwerkten is de Buurtcirkel in Selwerd. De opdracht was om te kijken wat ze zouden kunnen doen om hulp te bieden bij eenzaamheid. De studenten ontwikkelden een buurtmaatjesproject waarvoor elf bewoners zich hebben aangemeld.

Samenwerking

De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst zijn: Jouke de Vries (RUG), Mirjam Kuin (WIJ-Groningen), Wim Moes (Alfa-college), Gerry Geitz (Noorderpoort), Petra Smeets (Hanzehogeschool Groningen) en Roeland van der Schaaf (Gemeente Groningen).

Meer informatie over WIJS is te vinden via https://wijsgroningen.nl.

Laatst gewijzigd:10 september 2020 15:36

Meer nieuws