Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Leidinggeven in coronatijd: doe mee aan het onderzoek

21 april 2020

Op dit moment ervaren veel mensen veranderingen in hun werk. Welke impact heeft de coronacrisis op jouw werkomgeving? En op leiders en hun verantwoordelijkheden? Onderzoekers van Expertisecentrum In the LEAD van de Rijksuniversiteit Groningen en vakblad MT zijn benieuwd naar je mening. Het onderzoek staat onder leiding van hoogleraar leiderschap Janka Stoker. De vragen en stellingen gaan over jouw ervaringen in je werk en specifiek over leiderschap in crisistijd. Je kunt voor iedere stelling aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent met de stelling. De antwoorden zijn anoniem en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Doe je mee? Ga dan naar deze pagina!

Expertisecentrum In the LEAD
Expertisecentrum In the LEAD
Laatst gewijzigd:21 april 2020 10:45

Meer nieuws