Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Academische Werkplaats EMB nieuwe fase in met uitbreiding netwerk en structurele financiering

Uitbreiding netwerk en structurele financiering zijn erkenning voor mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking én hun naasten
06 februari 2019

De kennisontwikkeling over de opvoeding en ondersteuning van mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) en hun naasten gaat een nieuwe fase in binnen de Academische Werkplaats EMB. De bestaande samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en 's Heeren Loo is uitgebreid met de Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Het nieuwe samenwerkingsverband krijgt bovendien een extra impuls door een structurele financiering van ZonMw. Op 5 februari bezegelden de vier partners de samenwerking door het tekenen van een officiele samenwerkingsovereenkomst.

Bestuurders Rijksuniversiteit Groningen, 's Heeren Loo, Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Bestuurders Rijksuniversiteit Groningen, 's Heeren Loo, Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Opvoeding en ondersteuning optimaliseren

Kenmerkend voor de Academische Werkplaats EMB is de nauwe samenwerking tussen wetenschap, zorgprofessionals én naasten. Praktijkvragen worden omgezet in wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke kennis wordt vervolgens weer gebruikt in de praktijk. Met als belangrijkste doel de opvoeding en ondersteuning van mensen met EMB én hun gezinnen verder te verbeteren, afgestemd op hun individuele wensen en behoeften.

Erkenning voor doelgroep

“Ik ben erg verheugd dat we een volgende stap kunnen zetten in de kennisontwikkeling over de opvoeding en ondersteuning van mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten”, aldus prof.dr. Annette van der Putten, adjunct hoogleraar Orthopedagogiek en coördinator van de Academische Werkplaats EMB. “De uitbreiding van het netwerk en vooral de structurele financiering zijn een echte erkenning voor onze doelgroep en hun specifieke problemen. Ik zie het als een soort empowerment voor mensen met EMB.”

Langlopende samenwerking praktijk en kennis

De Academische Werkplaats EMB komt voort uit een langlopende en intensieve samenwerking tussen het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen en 's Heeren Loo. Deze samenwerking bestaat al bijna 20 jaar en wordt nu uitgebreid met het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Via de vier partners worden vele zorginstellingen bereikt en ook is er samenwerking met o.a. oudervereniging EMB Nederland, het UMCG, EMG platform, Vilans, Alfa-college en internationale universiteiten.

13.000 mensen met EMB

Mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking kenmerken zich door een combinatie van zowel een (zeer) ernstige verstandelijke beperking als zintuiglijke en motorische problemen. Ook gezondheidsproblemen komen veel voor bij deze groep. Vanwege de complex op elkaar ingrijpende problemen is exacte afbakening én vaststelling van de omvang van de groep niet mogelijk. Geschat wordt dat er binnen Nederland 10.000 volwassenen en rond de 3.000 kinderen met EMB bestaan.

Structurele financiering

De Academische Werkplaats EMB ontvangt vanuit het programma ‘Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen’ via ZonMW een structurele financiering. In het eerste jaar is de bijdrage 580.000 euro. Binnen programma ‘Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen’ ontvangen in totaal zes Academische Werkplaatsen structurele financiering ten behoeve van het versterken van de landelijke kennisinfrastructuur. De zes Academische Werkplaatsen hebben zich verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAW-VB).

Een toast op een succesvolle samenwerking (foto's Pedro Sluiter)
Een toast op een succesvolle samenwerking (foto's Pedro Sluiter)

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws

 • 16 september 2019

  Betrokkenheid bij milieu groter dan verondersteld

  De wereld wordt geconfronteerd met milieucrises, maar acties om deze crises tegen te gaan lopen sterk achter. Volgens Thijs Bouman en Linda Steg komt dat niet doordat mensen het milieu niet belangrijk vinden, maar vooral omdat ze structureel onderschatten...

 • 06 september 2019

  Het stimuleren van creativiteit

  De focus van het proefschrift van Kiki de Jonge  ligt op de vraag hoe je persoon en context optimaal op elkaar kunt afstemmen om ervoor te zorgen dat mensen de creativiteit in nieuwe ideeën waarnemen en zo tot creatieve prestaties en werkplezier komen...

 • 06 september 2019

  Gevoeligheid jongeren met obesitas of anorexia nervosa voor beloning en straf

  Nienke Jonker onderzocht of individuele verschillen in gevoeligheid voor beloning en straf mogelijk een rol in spelen bij eetstoornissen. Zij ging na of jongeren met obesitas vooral gevoelig zijn voor beloning (bijvoorbeeld het belonende gevoel van...