Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Broedplaats voor slimme technologie

Northern Knowledge zet Smart Health, Smart Farming, Smart Learning in etalage
05 september 2018

‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap en initiator van de Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen. De Digital Society Hub is een innovatiewerkplaats waarin de Groningse kennisinstellingen samen met het noordelijke bedrijfsleven smart oplossingen bedenken en testen voor de samenleving van morgen.

Hugo Velthuijsen
Hugo Velthuijsen

Smart Health

Goed voorbeeld van samenwerken dat tot nieuwe kennis en slimme producten leidt, is de innovatiewerkplaats 5G op Zernike Campus. 5G Lab biedt een test-omgeving voor het ontwikkelen van diensten m.b.v. een nieuwe generatie mobiel internet. Zo ontwikkelen studenten en bedrijven slimme communicatie-technologie die live-interactie tussen ambulancemedewerker en een meekijkend specialist in het ziekenhuis mogelijk maakt.

Hugo: ‘Door direct contact tussen ambulanceverpleegkundige op locatie en een medisch specialist op afstand te optimaliseren, kunnen zorgsituaties sneller worden ingeschat, de medische behandeling efficiënter worden afgestemd en kan gerichter worden bepaald naar welk ziekenhuis de patiënt vervoerd moet worden voor specialistische hulp. Belangrijk, omdat bij zorgverlening iedere seconde telt.’

Zorginnovatie waar het succes mede afhankelijk is van een optimale planning. Hugo: ‘Zaak is wel dat er altijd een specialist in het ziekenhuis aanwezig moet zijn om de hulpverlening te effectueren. Vraag is dan: hoe organiseer en garandeer je als ziekenhuis dat die specialist ook daadwerkelijk dagelijks paraat is. Binnen onze kennisinstellingen is de expertise beschikbaar op het gebied van logistiek om ziekenhuizen daarin te ondersteunen.’

Wilco Stollenga

Smart Farming

De intensieve publiek-private samenwerking tussen noordelijke kennisinstellin-gen en het noordelijke bedrijfsleven leidt tot valorisatie en maatschappelijke impact. ‘Een samenwerking met meerwaarde,‘ vervolgt Hugo Velthuijsen en-thousiast: ‘Neem onze student Wilco Stollenga.’

Wilco Stollenga, student Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool, is boerenzoon. Zijn missie is binnen het 5G Lab met behulp van drones de con-tinue stand van het gewas van zijn vader te monitoren om het gewas preciezer te kunnen bemesten, te beregenen of bestrijdingsmiddelen toe te dienen. De data die de drone genereert, worden gestuurd naar het Rekencentrum van de RUG op de Zernike Campus. Het Rekencentrum analyseert de data en stuurt op basis van de bevindingen een plan van aanpak die in de cabine-computer van de landbouwwerktuigen kan worden ingebracht.

Hugo: ‘Een fraai staaltje smart farming die de vader van de student, maar in-middels ook anderen, ondersteunt het bedrijfsresultaat van zijn akkers te ma-ximaliseren door duurzame precisielandbouw. De student heeft zijn idee in-middels ondergebracht in een eigen startup Agrifly.’

Northern Knowledge

Hugo Velthuijsen is naast zijn functie van directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap, directeur van CUBE050, de incubator voor startups van de RUG en de Hanzehogeschool en Lector New Business & ICT aan de Groningse HBO-instelling. In het voorjaar trad hij toe tot de Programme Board van het Northern Knowledge open innovatieplatform van RUG, UMCG en Hanzehogeschool aan de Kadijk.

Hugo: ‘Northern Knowledge biedt een uniek platform om de rijke oogst aan innovatie en ondernemerschap waar we in Noord-Nederland onderscheidend in zijn in de etalage te zetten om van daaruit nog meer slagkracht te ont-wikkelen bij het opzetten van nieuw onderzoek. Voor ondernemers is Northern Knowledge een herkenbaar fysiek loket van waaruit samen met de kennis-instellingen vraaggestuurde projecten kunnen worden gestart.’

Mr. Chadd

Smart Learning

Mooi voorbeeld van vraaggestuurd eigentijds ondernemen dat een plekje in de Northern Knowledge-etalage verdient, is de Groningse startup Mr. Chadd, vindt Velthuijsen. Mr. Chadd brengt via een smart platform middelbare scho-lieren en universitaire coaches in contact om samen via de app huiswerkpro-blemen op te lossen. De startup is een gezamenlijk initiatief van een RUG-alumna Onderwijskunde en een student Accountancy van de Hanzehoge-school. Momenteel maken meer dan 140.000 middelbare scholieren gebruik van de innovatieve applicatie die dagelijks worden geholpen met huiswerk door 200 universitair geschoolde coaches. Een succesformule.

Hugo: ‘Jongeren anno 2018 zijn gewend via apps en platforms elkaar te ont-moeten, informatie uit te wisselen en te leren. Door dicht bij de belevingswe-reld van jongeren te blijven, werkt leren extra motiverend en zorgt voor betere resultaten. Voor Mr. Chadd is de onderwijskundige service een succesvol ver-dienmodel. Een win-win-beleving.’

NK Logo
Laatst gewijzigd:25 september 2018 10:46
printView this page in: English

Meer nieuws