Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG verleent eredoctoraat aan voormalig VN secretaris-generaal Ban Ki-moon

12 juli 2018

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op 17 oktober 2018 een eredoctoraat aan de Zuid-Koreaanse diplomaat Ban Ki-moon. De achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties ontvangt het eredoctoraat op voordracht van Rector Magnificus Elmer Sterken, vanwege zijn benoeming en prestaties als voorzitter van de Global Commission on Adaptation, zijn grote maatschappelijke verdiensten op gebied van vrede en veiligheid, en in het bijzonder de totstandbrenging van het VN Klimaatakkoord van Parijs.

Klimaatverandering

Als Secretaris-Generaal van de VN (januari 2007 tot december 2016) heeft Ban Ki-moon de inzet van de mondiale aanpak van de opwarming van de aarde als één van de belangrijkste prioriteiten van zijn bestuursperiode vastgesteld. De diplomatieke inzet van dhr. Ban wordt wereldwijd erkend als de belangrijkste succesfactor voor de totstandkoming van het VN Klimaatverdrag van 2015. Dit verdrag werd van kracht in 2016; regeringsleiders spraken toen af de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden, en gegeven de grote risico’s te streven naar 1.5 graad.

Ban Ki-moon foto: Magala Girardin/Hollandse Hoogte
Ban Ki-moon foto: Magala Girardin/Hollandse Hoogte

Sustainable Development Goals

Ban Ki-moon heeft zich daarnaast bijzonder ingezet om de in 2000 geformuleerde Millennium Development Goals daadwerkelijk een stap verder te brengen middels de totstandkoming van 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), bedoeld om onder andere armoede te stoppen, het milieu te beschermen en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Deze SDG’s zijn eveneens in 2015 door alle regeringsleiders aanvaard. Ieder doel heeft specifieke subdoelen die voor 2030 behaald moeten worden.

Rector Magnificus Elmer Sterken: “Wij hebben als universiteit de Sustainable Development Goals ook omarmd. Dat zie je terug in onze strategische speerpunten Healthy ageing, Energy en natuurlijk Sustainable society. Vanuit ons wetenschappelijk onderzoek werken we al jaren aan diverse klimaatveranderingsvraagstukken en de laatste jaren is daarbij steeds meer aandacht gekomen voor het aanpassen aan veranderende klimatologische omstandigheden. Onze onderzoekers opereren in internationale netwerken en vormen een stuwende kracht in het realiseren van de doelen van het nieuwe klimaatadaptatie-instituut, dat dit najaar zijn plaats krijgt in het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland, de Energy Academy Building van de Rijksuniversiteit Groningen.”

Global Center on Adaptation

Afgelopen november is onder aanvoering van Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Water tijdens de VN klimaattop in Bonn het mondiale klimaatadaptatiecentrum opgericht. Hierbij is vastgesteld dat het hoofdkwartier van dit nieuwe Global Center on Adaptation gehuisvest zal worden in Groningen en Rotterdam, met een netwerk van medewerkers en experts over de hele wereld. Het sterke ecosysteem van Groningen op het gebied van kennis van en bedrijvigheid in het veld van energie en klimaat speelde een belangrijke rol in de keuze voor Groningen als vestiging voor dit klimaatcentrum.
Ban Ki-moon zal op 17 oktober in bijzijn van de nieuwe CEO Patrick Verkooijen tevens de opening verrichten van het hoofdkwartier in Groningen.

Uitreiking

De uitreiking van het RUG-eredoctoraat aan dhr. Ban vindt plaats tijdens een academische plechtigheid in de Martinikerk op woensdag 17 oktober, in aanwezigheid van de besturen van de gemeente Groningen, provincie Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG, en diverse hoogwaardigheidsbekleders. Een select aantal plaatsen is beschikbaar voor jeugd, studenten en andere inwoners van de stad.

Eredoctoraat

Een eredoctoraat (Latijn: doctoratus honoris causa) is een doctoraat dat wordt verleend aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de wetenschap, zonder dat een proefschrift is geschreven. Men kan ook een eredoctoraat krijgen voor niet-academische prestaties, bijvoorbeeld op maatschappelijk gebied of in de politiek, zoals in het geval van Ban Ki-moon. Het eredoctoraat van de RUG wordt gesymboliseerd door het omhangen van een traditionele bordeauxrode ‘kappa’ (cape). Tijdens de viering van het 400-jarig bestaan van de RUG in 2014 ontvingen 10 personen een eredoctoraat.

Dhr. Ban heeft reeds eerder eredoctoraten ontvangen van onder andere:

  • National University of San Marcos, Peru
  • KU Leuven, België
  • University of the Philippines Diliman, Fillipijnen
  • Comenius University, Slowakije
  • Panthéon-Sorbonne University, Frankrijk
Laatst gewijzigd:21 september 2018 12:09
printView this page in: English

Meer nieuws