Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Definitief geen bestuursbeurzen 2017/18 voor Vindicat

08 mei 2018

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen hebben besloten de reeds opgeschorte bestuursbeurzen voor Vindicat in dit studiejaar definitief niet uit te betalen aan de huidige bestuursleden. Dit naar aanleiding van een niet bij de ACI gemeld geweldsincident uit december 2017.

De RUG werd op 30 april via een regionaal dagblad in kennis gesteld van de dagvaarding van twee leden van Vindicat atque Polit in verband met een mishandeling van een ander lid met ernstig letsel tot gevolg. Dit incident vond plaats op 3 december 2017. Volgens de Gedragscode Studentenverenigingen van RUG en Hanzehogeschool had dit incident gemeld moeten worden bij de Adviescommissie Introductietijden (ACI). Fysiek geweld jegens leden en het niet zelf melden hiervan zijn beide in strijd met de gedragscode. Vindicat heeft op maandag 7 mei tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de ACI, RUG en Hanzehogeschool alsnog openheid van zaken gegeven.

Beoordeling

De bestuursbeurzen voor de huidige bestuursleden van Vindicat zijn in september 2017 opgeschort door RUG en Hanzehogeschool in verband met een incident bij een sushirestaurant. Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: “Aan het eind van dit studiejaar zouden we beoordelen of de bestuursleden aanspraak konden maken op deze financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Voorwaarde hiervoor was dat zich geen nieuwe incidenten mochten voordoen. De trieste constatering is dat dit helaas niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden.”

Accreditatie

Het accreditatieproces van Vindicat wordt wel voortgezet. De Accreditatiecommissie gaf in juli 2017 het eindoordeel voldoende, mits. Vindicat zal moeten voldoen aan enkele strikte voorwaarden. Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool: “Voldoet Vindicat hier in de zomer van 2018 niet aan, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Dit kan betekenen dat de vereniging definitief uitgesloten wordt van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds, of uitgesloten wordt van officiële plechtigheden.”

Het Profileringsfonds

RUG en Hanzehogeschool verstrekken uit het Profileringsfonds financiële ondersteuning aan studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben, of studenten die studievertraging oplopen door bijzondere (familie-)omstandigheden en/of door het beoefenen van topsport. Een studentbestuurder kan aanspraak maken op 6 beursmaanden. Eén beursmaand is goed voor €444,20. Het gaat dus om een maximaal bedrag van €2.665,- p.p., en een totaalbedrag van € 33.315 euro (9 bestuurders).

Zie ook de website van Vindicat voor hun reactie

Laatst gewijzigd:08 mei 2018 13:03
printView this page in: English

Meer nieuws