Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Young Academy Groningen verwelkomt zeven nieuwe leden

13 maart 2018

De Young Academy Groningen (YAG) heeft zeven nieuwe leden benoemd uit verschillende disciplines van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr. Jocelien Olivier, dr. Saskia Peels en dr. Ward Rauws werden door een commissie gekozen. De nieuwe leden worden officieel geïnstalleerd tijdens een ceremonie die plaatsvindt op 1 oktober.

De Young Academy Groningen is een club waarin de meest getalenteerde, enthousiaste en ambitieuze jonge onderzoekers van de RUG samenkomen. De leden zijn afkomstig uit alle vakgebieden en delen een passie voor wetenschap en interesse in wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, diversiteit, internationalisering, publiekseducatie, leiderschap en loopbaanontwikkeling in de academische wereld. Marie-José van Tol, voorzitter van de YAG: ‘We zijn erg blij dat dit jaar zo veel uitstekende onderzoekers zich hebben aangemeld voor het lidmaatschap van de Young Academy Groningen en we verwelkomen deze zeven nieuwe leden met enthousiasme. Samen met onze huidige leden kunnen we alle verschillende vakgebieden binnen de Rijksuniversiteit Groningen nu nog beter vertegenwoordigen. We kijken ernaar uit om de dialoog over beleid en interdisciplinair onderzoek binnen de academische wereld op gang te brengen en de wereld te laten weten wat er allemaal gebeurt binnen onze fantastische universiteit.’

Dr. Laura Bringmann
Dr. Laura Bringmann

Dr. Laura Bringmann (Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen)

Mijn onderzoeksonderwerpen variëren van filosofische kwesties binnen de statistiek en psychologie tot het ontwikkelen van beter op specifieke patiënten afgestemde behandelingen binnen de psychiatrie. Deze interdisciplinariteit wordt binnen de YAG bevorderd doordat jonge onderzoekers uit allerlei verschillende vakgebieden binnen de universiteit hier productief kunnen samenwerken. Ik zou graag willen toewerken naar een onderzoeksomgeving binnen de RUG en de rest van Nederland waarin er minder druk ligt op het binnenhalen van beurzen (bijvoorbeeld veel kleine beurzen in plaats van een paar grote, afhankelijk van het vakgebied). Ik zou ook graag interdisciplinaire crowdsourcing-onderzoeksprojecten willen opzetten waarin wetenschappers uit verschillende vakgebieden dezelfde gegevens analyseren. Verder wil ik statistisch georiënteerde symposia organiseren met als doel het grote publiek te informeren en te inspireren om kritisch te kijken naar onderzoeksresultaten.

Dr. Jan Willem Bolderdijk
Dr. Jan Willem Bolderdijk

Dr. Jan Willem Bolderdijk (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

Veel van de grote problemen waarmee we tegenwoordig te maken hebben (klimaatverandering, overconsumptie, het opraken van natuurlijke hulpbronnen) zijn eigenlijk gedragsproblemen. We weten wat we moeten doen (bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot drastisch verminderen) en we hebben daar ook de middelen voor (bijvoorbeeld energieneutrale technologie, radicaal consumptiebeleid), maar zolang individuele consumenten dit soort veranderingen niet steunen of overnemen, worden deze problemen niet opgelost. Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen welke psychologische hindernissen dit soort veranderingen tegenhouden. Als lid van de YAG wil ik me vooral richten op het verspreiden van informatie: het toegankelijk en begrijpelijk maken van wetenschappelijke kennis voor het grote publiek, en dan vooral kinderen. Dankzij mijn lidmaatschap van de YAG hoop ik toegang te krijgen tot een netwerk van enthousiaste onderzoekers uit andere vakgebieden die mijn passie voor het toegankelijk maken van informatie delen.

Dr. Nanna Hilton
Dr. Nanna Hilton

Dr. Nanna Hilton (Faculteit Letteren)

Mijn onderzoek richt zich op taalvariaties en taalveranderingen in het meertalige Noord-Nederland. Theoretisch gezien valt mijn onderzoek binnen het vakgebied sociolinguïstiek en heeft het tot doel te ontdekken hoe en waarom talen variëren en veranderen. Ik vind het heel leuk dat ik nu lid ben van de YAG omdat ik het als een kans zie om samen met mijn collega’s meer projecten op te zetten waarbij de lokale samenleving kan worden betrokken. Op de korte termijn wil ik me, samen met collega’s binnen de YAG en van lokale instellingen, graag gaan bezighouden met het ‘Groningse’ landschap en de ‘Groningse’ cultuur. Ik denk dat de Rijksuniversiteit zich meer zou moeten uitspreken over de aardbevingscrisis en dat we onze kennis over de lokale geschiedenis en taal zouden moeten verspreiden om de lokale samenleving gezond en welvarend te houden.

Dr. Tina Kretschmer
Dr. Tina Kretschmer

Dr. Tina Kretschmer (Faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen)

Mijn onderzoek richt zich op de sociale ontwikkeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Ik doe specifiek onderzoek naar hoe relaties met vrienden, klasgenoten en andere leeftijdgenoten van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van jongeren en op relaties die ze op latere leeftijd met anderen hebben. Ik ben nu een nieuw onderzoek aan het opzetten naar intergenerationele processen: ik wil onderzoeken of ervaringen met directe naasten van invloed zijn op de sociale ontwikkeling van de eigen kinderen. Mijn lidmaatschap van de YAG vind ik vooral interessant omdat ik hierin even iets anders kan doen dan mijn dagelijkse werk op het gebied van onderzoek, onderwijs en administratie, en omdat ik hierin ook kan nadenken over de wetenschap in het algemeen en de rol van de universiteit binnen de samenleving, zowel lokaal als internationaal. Ik hoop dan ook dat ik als lid van de YAG een brug kan slaan tussen onze heel internationaal ingestelde universiteit en de lokale, regionale en nationale samenleving waarin de universiteit is ingebed.

Dr. Jocelien Olivier
Dr. Jocelien Olivier

Dr. Jocelien Olivier (Faculteit of Science and Engineering )

Ik ben assistent-hoogleraar ontwikkelingsneurowetenschap. Mijn onderzoek naar dieren richt zich op hoe ervaringen op jonge leeftijd later kunnen leiden tot psychopathologie. Hiervoor bestudeer ik de gevolgen van het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap op het kind en de interactie tussen genen en de omgeving. Waar ik vooral enthousiast over ben, is dat de YAG een inspirerende en interdisciplinaire omgeving biedt die essentieel is om nieuwe, spannende inzichten te creëren. Binnen de YAG zou ik graag willen bijdragen aan een platform voor het verspreiden van onderzoek in de samenleving, maar ook aan het uitbreiden van de discussie en implementatie van maatregelen gelinkt aan diversiteit.

Dr. Saskia Peels
Dr. Saskia Peels

Dr. Saskia Peels (Faculteit Letteren)

Ik ben classicus en linguïst en mijn onderzoek richt zich op religie in de Griekse oudheid. Ik ben net begonnen aan een NWO VENI-project, over de manier waarop gelovigen in het oude Griekenland zich in het dagelijks leven een beeld vormden van en omgingen met het goddelijke (en goddelijke pluraliteit). Ik hoop hier nieuw licht op te werpen door middel van een linguïstische methodologie. Ik vind het erg leuk dat ik me mag aansluiten bij dit professionele netwerk. Ik verheug me erop om ideeën uit te wisselen met deze diverse groep collega’s en ik weet zeker dat deze uitwisselingen zullen leiden tot nieuwe manieren van denken over onderzoek en hopelijk tot nieuwe, echt interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Ik denk ook dat het lidmaatschap van de YAG een platform biedt waarmee ik een specifieke bijdrage kan leveren aan het academische leven in Groningen. Eén ding dat ik graag zou willen doen als lid van de YAG is bijdragen aan de empowerment van vrouwen binnen onze universiteit en binnen de Nederlandse academische wereld in het algemeen.

Dr. Ward Rauws
Dr. Ward Rauws

Dr. Ward Rauws (Faculteit Ruimtelijke wetenschappen)

Ik ben heel enthousiast over mijn lidmaatschap van de Young Academy Groningen, want de missie van de YAG – een link te leggen tussen de academische wereld en de samenleving – sluit heel sterk aan bij mijn persoonlijke motivatie als academicus. De YAG biedt een uitstekend platform en netwerk voor het ontwikkelen van nieuwe manieren om belangrijke maatschappelijke problemen aan te pakken in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenschappen. Ook kunnen we binnen de YAG interdisciplinaire onderzoeksteams samenstellen die voor en met deze gemeenschappen aan oplossingen kunnen werken. Met mijn achtergrond in stedelijke en regionale planning denk ik bijvoorbeeld na over het klimaatbestendig maken van onze steden, het verbeteren van gezondheid en vitaliteit in wijken en het waarborgen van de leefbaarheid in plattelandsgebieden die in verval dreigen te raken. Als lid van de YAG wil ik onder andere bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoek en lesmethoden die gezamenlijke leerprocessen cultiveren tussen onderzoekers, studenten en burgers. Ik verheug me erop om de dialoog tussen wetenschap en samenleving een boost te geven!

Laatst gewijzigd:29 maart 2018 10:31
printView this page in: English

Meer nieuws