Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Landelijke subsidie voor groot Healthwise-onderzoek in Selwerd

07 februari 2018
Mandag Broekhuis
Mandag Broekhuis

Voor onderzoek in de Groningse wijk Selwerd naar het voorkomen en verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen ontvangt de Rijksuniversiteit Groningen een subsidie van ruim 320.000 euro. De subsidie wordt verstrekt door ZonMw, een landelijke organisatie die onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie stimuleert. Het onderzoek staat onder leiding van prof.dr. Manda Broekhuis en prof.dr. Kees Ahaus van expertisecentrum Healthwise.

Healthwise diende samen met de gemeente Groningen de subsidieaanvraag ‘Healthy Ageing en wijkverbetering in de stad Groningen’ in. Dat onderzoek, dat de komende jaren door wetenschappers van de RUG zal worden uitgevoerd onder de vlag van de Aletta Jacobs School of Public Health, richt zich op hoe verschillen in gezondheid- en levensverwachting verkleind kunnen worden. Momenteel bereikt de gemeente de meest kwetsbare groep inwoners nog onvoldoende.

Kees Ahaus
Kees Ahaus

Leefbare wijk

Selwerd is één van de vier wijken waar de gemeente met de corporaties en een groot aantal partijen werkt aan een nieuwe vorm van wijkvernieuwing. Hierbij zijn gezondheid en welbevinden het leidende thema. De onderzoekers gaan gedurende vier jaar monitoren in hoeverre de aanpak in Selwerd bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid en welzijn van de bewoners. Voorbeelden van de aanpak zijn: de verdere ontwikkeling van ‘wijkbedrijven’ voor en door bewoners waar men werk of ideeën kan uitvoeren en elkaar ontmoeten, verduurzaming van de woningvoorraad, meer ruimte voor wandelaars en fietsers, een veiliger verkeerssituatie, een veiliger leefomgeving, aantrekkelijk groen en gezonde voeding. Het doel is vitale, leefbare wijken te ontwikkelen, met gezonde en weerbare bewoners. Ook wordt onderzocht hoe de zorg en diensten aan wijkbewoners, die dit nodig hebben, beter kan worden afgestemd op hun behoeften.

Vraaggestuurde zorg en service

Broekhuis en Ahaus gaan met hun team drie aspecten onderzoeken. Ten eerste wordt over een periode van 10 jaar een vergelijkende analyse gemaakt van aanpakken in diverse wijken in de gemeente Groningen om ‘werkzame’ bestanddelen in de aanpak te vinden. Ten tweede onderzoeken zij hoe informele structuren en formele structuren in de wijk elkaar ondersteunen. Tot slot gaan zij kijken hoe de kwaliteit en coördinatie van het zorg- en service-aanbod aan wijkbewoners kan worden verbeterd.

Op basis van onder meer de zelfredzaamheid van de wijkbewoners maken de onderzoekers profielen van buurtgenoten met relatief overeenkomstige behoeften, waarna voor specifieke groepen een geïntegreerd en vraaggericht aanbod kan worden ontwikkeld. Centraal staat dat de regie wordt teruggebracht naar de bewoner met zijn of haar behoeften. Zo wordt de wijkaanpak in de toekomst meer vraaggestuurd dan aanbodgestuurd.

Contact

Laatst gewijzigd:08 februari 2018 14:36

Meer nieuws