Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Wim Veling benoemd tot adjunct-hoogleraar Psychiatrie

05 december 2017
Wim Veling

Per 1 december 2017 is dr. Wim Veling benoemd tot adjunct-hoogleraar Psychiatrie bij de faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn leeropdracht betreft Psychose in de Sociale Context. Hij werkt als psychiater en hoofd behandelzaken van de afdeling Psychosen in het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG.

Wim Veling richt zich in zijn onderzoek op oorzaken en mechanismen van psychose, in relatie tot de sociale context waarin mensen leven. Onder de sociale context wordt verstaan de dagelijkse leefomgeving, maar ook de geografische, sociaaleconomische, etnische en culturele context. Op basis van dit onderzoek ontwikkelt hij nieuwe manieren van diagnostiek, preventie en behandeling.

Hij toonde in eerder onderzoek aan dat sommige bevolkingsgroepen met een migrantenachtergrond in Nederland een verhoogd risico hebben op het krijgen van psychose. Dit risico werd sterk beïnvloed door de etnische samenstelling van de wijk waarin mensen wonen, de mate waarin groepen discriminatie ervaren en de manier waarop mensen omgaan met sociale uitsluiting. Hij werkt nu aan voorkomen van psychose en andere psychische problemen bij jongeren, waarbij leren omgaan met sociale stress een belangrijke rol speelt.

Ook is hij steeds op zoek naar andere sociale groepen en contexten die meer duidelijk kunnen maken over psychose. Bijvoorbeeld door onderzoek van het risico op psychose bij seksuele minderheden en in lage- en middeninkomenslanden.

Om de invloed van de sociale context beter te kunnen bestuderen introduceerde Wim Veling Virtual Reality (VR) onderzoek naar psychose in Nederland. Hij heeft laten zien dat het met VR mogelijk is in detail te bestuderen hoe mensen met achterdocht en angst reageren op sociale omgevingen die voor hen stressvol zijn, en hoe ze zich gedragen in sociale interacties. Hij onderzoekt verschillende VR behandelingen die mensen kunnen helpen om hun psychische klachten te verminderen en beter sociaal te functioneren.

Wim Veling is nauw betrokken bij de zorg voor mensen met psychose in Nederland. Hij is voorzitter van Netwerk Vroege Psychose en leidde de werkgroep van de recent gepubliceerde Zorgstandaard Psychose.

Meer informatie:

UCP: www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Universitair_Centrum_Psychiatrie/Paginas/default.aspx

Virtual Reality onderzoek: www.vrmentalhealth.nl

Netwerk Vroege Psychose: www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/netwerk-vroege-psychose/

Zorgstandaard Psychose: www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/zorgstandaard-psychose/

Laatst gewijzigd:06 december 2017 09:34

Meer nieuws