Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

ERC-beurs voor vier RUG-wetenschappers

30 augustus 2017

Vier onderzoekers aan de RUG hebben een ERC Starting Grant toegekend gekregen. Het gaat om Jana Hönke, Irma Mosquera-Valderrama, Panos Merkouris en Tina Kretschmer. De European Research Council (ERC) kent deze persoonsgebonden subsidies van 1,5 miljoen euro toe aan excellente onderzoekers. Hiermee stimuleert de ERC baanbrekend onderzoek in Europa.

Jana Honke
Jana Honke

Jana Hönke (Faculteit der Letteren)

Investeerders uit opkomende landen stellen de theorie en praktijk van internationale betrekkingen op de proef. Chinese en Braziliaanse bedrijven zijn inmiddels de belangrijkste bilaterale investeerders in Afrika. Ze passen bestaande regels toe maar introduceren tevens nieuwe bestuurspraktijken en relaties tussen maatschappij en bedrijfsleven, die wedijveren met de westerse normen. Over de aard en invloed van deze nieuwe praktijken is echter nog weinig bekend.  Het nieuwe vijfjarige INFRAGLOB-project onderzoekt hoe modellen en ervaringen van actoren uit het mondiale Zuiden (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) wereldwijd het bestuur van economische knooppunten herdefiniëren. Het INFRAGLOB-team analyseert de ideeën achter het Chinees en Braziliaans beheer van grootschalige haven- en mijnbouwprojecten. Ook voert het etnografisch onderzoek uit op meerdere locaties in Mozambique, Tanzania, Brazilië en China om te bepalen hoe deze concepten in de praktijk worden uitgevoerd, onderhandeld en terzijde worden geschoven. Ook wordt gekeken naar hoe transnationale mobilisering en conflicten over infrastructuur in Afrika, Brazilië en China dit alles beïnvloedt. Ten slotte wordt onderzocht hoe deze nieuwe actoren en praktijken de bestaande pogingen om te komen tot de mondiale regulering van het transnationaal zakendoen van onderen af veranderen. Zo biedt dit project unieke inzichten in hoe het mondiale Zuiden in een multipolaire wereld de bestuurspraktijk en de relaties tussen maatschappij en bedrijfsleven verandert.
Contact: Jana Hönke

Irma Mosquera-Valderrama
Irma Mosquera-Valderrama

Irma Mosquera-Valderrama (Faculteit Rechtsgeleerdheid)

Dr. Mosquera-Valderrama onderzoekt de rol van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de EU bij de totstandkoming van internationale fiscale wetgeving en streeft ernaar voorwaarden te scheppen waaronder zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden kunnen vasthouden aan een mondiaal model van fiscaal bestuur. Haar project 'GLOBTAXGOV. Een nieuw mondiaal bestuursmodel voor de totstandkoming van internationale belastingwetgeving' moet de haalbaarheid en de legitimiteit van het huidige model van mondiaal fiscaal bestuur beoordelen. De EU en de OESO concentreren zich momenteel op inhoudelijke kwesties die, eenmaal ingevoerd, de internationale belastingarchitectuur van ontwikkelde en ontwikkelingslanden zullen veranderen. De initiatieven moeten ervoor zorgen dat overheden eerlijk concurreren en dat multinationals hun deel betalen. Ze veroorzaken echter ook spanningen tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen en tussen EU-landen en niet-EU-landen. Daarom moet een nieuw kader voor mondiaal fiscaal bestuur worden geformuleerd dat eerlijk is voor alle deelnemende landen. Tegen deze achtergrond wordt in het project gekeken naar de haalbaarheid van het invoeren van juridische minimumnormen in de belastingstelsels van 12 landen.
Contact: Irma Mosquera-Valderrama, via Marije Cnossen

Panos Merkouris
Panos Merkouris

Panos Merkouris (Faculteit Rechtsgeleerdheid)

Het project van dr. Panos Merkouris', 'TRICI-Law: The Rules of Interpretation of Customary International Law'' betreft de interpretatieregels van internationaal gewoonterecht. Internationaal gewoonterecht, verdragen en algemene beginselen zijn de belangrijkste bronnen van het internationaal recht. Ondanks dat interpretatieregels voor verdragen zijn vastgelegd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (1969) en deze nog steeds onderwerp van analyse en debat zijn, zijn de interpretatieregels van het internationaal gewoonterecht nog niet eerder kritisch bestudeerd. Dit is zeer problematisch want interpretatie is niet alleen doorslaggevend in bijna elke internationale rechtszaak maar ook een van de belangrijkste kenmerken van de doeltreffendheid en voorspelbaarheid van een rechtssysteem. Als je de interpretatieregels van het internationaal gewoonterecht niet kent, speel je een spel zonder de spelregels te kennen en is voorspelbaarheid allesbehalve gegarandeerd.

Merkouris wil met zijn onderzoek het bestaan van de regels waaraan het interpretatieproces van internationaal gewoonterecht onderhevig is vaststellen en de inhoud hiervan onderzoeken. Daarnaast wil hij licht werpen op hoe deze regels verschillen van de regels voor de interpretatie van verdragen, zowel chronologisch als in verschillende vakgebieden binnen het internationaal recht.
Contact: Panos Merkouris

Tina Kretschmer
Tina Kretschmer

Tina Kretschmer (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)

Uit eerdere studies weten we dat gelijkwaardige relaties met leeftijdgenoten tijdens de adolescentie gevolgen hebben voor het psychisch welzijn als volwassene. Dit project kijkt echter voorbij deze grenzen. Dr. Tina Kretschmer stelt dat de gevolgen van dergelijke 'peer'-ervaringen van veel grotere betekenis zijn voor de ontwikkeling. In dit project onderzoekt zij de overdracht van 'peer'-ervaringen tussen sociale contexten door te bestuderen hoe volwassen liefdesrelaties en vriendschappen worden beïnvloed door eerdere 'peer'-ervaringen. Daarnaast bestudeert zij of 'peer'-ervaringen van generatie op generatie worden doorgegeven en of deze het nageslacht via omgevings-, genetische en epigenetische factoren beïnvloeden. De resultaten van dit project zullen onze kennis over de rol van peers bij sociale ontwikkeling sterk vergroten.
Contact: Tina Kretschmer

Meer over ERC

ERC ondersteunt talentvolle jonge onderzoekers bij het opzetten van een onderzoeksteam en het starten van een onafhankelijk onderzoeksproject. De Advanced Grants staan open voor gevestigde academici van alle nationaliteiten en leeftijden. Een ERC-beurs stelt deze onderzoekers in staat gedurfd, baanbrekend onderzoek op te starten en binnen hun vakgebied nieuwe wegen in te slaan.

Laatst gewijzigd:30 augustus 2017 11:06
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 juli 2018

  Cursussen bij het Talencentrum, september-december 2018

  Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt in de cursusperiode september-december 2018 weer veel cursussen aan: Nederlands voor anderstaligen, Nederlands voor Nederlandstaligen, Engels, Moderne Vreemde Talen en Interculturele Communicatie...

 • 18 juli 2018

  Michelle Bruijn: 'Burgemeesters gooien veel te snel drugspand op slot'

  Burgemeesters gooien veel te makkelijk drugspanden op slot. Dat vindt onderzoekster Michelle Bruijn van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens haar zou het effect ervan eerst eens moeten worden onderzocht. Deze week hingen burgemeesters van Hardenberg...

 • 17 juli 2018

  Wout van Bekkum, portret van een pionier

  Moeiteloos vindt hij zijn weg in Jeruzalem en in de National Library daar komt hij net zoveel bekenden tegen als in de Universiteitsbibliotheek van Groningen. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oostenstudies, is kind aan huis in de bibliotheek op de...