Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Column Fokko Oldenhuis in De Riepe: 'Handen af van de Arbiter Bodembeweging'

25 oktober 2017
Fokko Oldenhuis

En dan opeens is daar op 13 april 2017, de brief van de minister van Economische Zaken, waarin een nieuwe procedure voor afhandeling van schades als gevolg van gaswinning wordt aangekondigd. In de nieuwe opzet is, aldus de minister van Economische Zaken, geen plaats meer voor de arbiter Bodembeweging …
Lees de column van prof. Fokko Oldenhuis in het novembernummer van straatmagazine De Riepe.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 17:55

Meer nieuws