Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gijsbert Vonk: 'Gemeentes gebruiken keukentafelgesprekken om mensen van voorzieningen af te praten'

17 mei 2016
Prof. Gijsberts Vonk

In het rapport Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein stellen vier Groningse rechtsgeleerden, Gijsbert Vonk, Solke Munneke, Aline Klingenberg en Albert Tollenaar, dat de rechtspositie van burgers door de overheveling van de zorg van Rijk naar gemeentes is verzwakt. 'De gedachte dat alles beter zou worden als de gemeentes de zorg overnemen en burgers maatwerk bieden was naïef', zegt hoogleraar socialezekerheidsrecht Gijsbert Vonk in het Dagblad van het Noorden, 'Ik hoop dat dit rapport de politiek ontmaskert.'


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws