Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Ontwerp nieuwbouw Energy Academy Europe behaalt hoogste duurzaamheidscertificaat

BREEAM Outstanding-klasse met nadruk op energiebesparende maatregelen
19 februari 2016
Enkele leden van het ontwerpteam houden het ontwerpcertificaat met BREEAM Outstanding omhoog voor de nieuwbouw van de Energy Academy Europe (v.l.n.r. Roger Tan en Aldo Vos van Broekbakema; Jean Frantzen van DGMR, Peter van der Meer van Ingenieursbureau Wassenaar; Paul van Bussel van pvanb architecten)

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het ontwerp van de nieuwbouw Energy Academy Europe gecertificeerd met de hoogste beoordeling op duurzaamheidsprestaties. Daarmee heeft het gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen de hoogste BREEAM-klasse bereikt, namelijk ‘Outstanding’. Op het thema ‘energiebesparende maatregelen’ zijn de meeste punten behaald. Dit energiebewuste ontwerp sluit perfect aan bij de ambities van de toekomstige organisaties van het gebouw, waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken aan de transitie naar duurzame energie.

BREEAM-NL

‘Met score van 89,62% duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland’

BREEAM beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Op elk onderdeel kun je punten behalen. Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de Energy Academy Europe is ruim ingezet op het behalen van energiebesparende maatregelen. Enerzijds door de energievraag zeer laag te houden en anderzijds door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen zon, aarde, lucht en water. In totaal is hiermee 89,62% aan punten behaald. Voor BREEAM Outstanding is een score van 85% of hoger nodig.

Met dit ontwerpcertificaat op zak is Groningen hard op weg om het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland te krijgen. Na deze certificering van het ontwerp volgt na oplevering van het gebouw ook een BREEAM-beoordeling van het eindresultaat.

Ontwerp EAE

Compact en energiezuinig gebouw

Het compacte gebouw maakt onder meer gebruik van warmte-koudebronnen, betonkernactivering, een ondergronds labyrint voor gekoelde of verwarmde ventilatielucht, opslag van regenwater en een bijzonder energiedak. Zo wordt de energievraag laag gehouden en wordt zelfs meer energie geoogst dan nodig is voor het klimatiseren van het gebouw. Architectuur, installatietechniek, duurzaamheid en een gezond binnenklimaat zijn optimaal geïntegreerd in dit slimme ontwerp. Gedurende het ontwerptraject is het gebouw ook aardbevingsveilig gemaakt. Met het opstellen van richtlijnen voor BREEAM is hiervoor een innovatiecredit gerealiseerd.

Voor de totstandkoming van het ontwerp en het ontwerpcertificaat hebben meegewerkt:

Architectuur: Broekbakema i.s.m. pvanb architecten
Installatieadvies: ARUP
Constructie:     Wassenaar
Laboratoriumadvies: dr. heinekamp
Bouwfysica en Brandveiligheid: DGMR
Expert Breeam: DGMR
Management: ICS adviseurs
Assessor:   BenR

De nieuwbouw van de Energy Academy Europe wordt gerealiseerd door Bouwgroepcombinatie Friso-Koopmans en Cofely GDF Suez.

BREEAM Outstanding Ontwerpcertificaat

Duurzaam bouwproces

Ook tijdens de bouwfase wordt volop rekening gehouden met duurzaamheid. Zo moeten gebruikte materialen een lage impact op het milieu hebben. Ook wordt het verbruik voor water en energie laag gehouden, wordt afval gescheiden voor toekomstig hergebruik en bestaat het beton voor 50% uit gerecycled betongranulaat.

Na realisatie van het gebouw zullen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Energy Academy Europe, Energy Valley en het Energy Delta Institute plaatsnemen in het gebouw om gezamenlijk en met partners te werken aan de transitie naar een duurzame energietoekomst.

Meer informatie

Meer details over het ontwerp en de vorderingen van de nieuwbouw zijn te vinden op www.rug.nl/GroundbreakingWork of www.facebook.com/GroundbreakingWork.

____________________________
Groundbreaking Work

@University of Groningen

Laatst gewijzigd:14 maart 2016 16:07

Meer nieuws