Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Groen licht voor RUG/Campus Fryslân

16 december 2015
RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden

Provinciale Staten van Friesland hebben op 16 december ingestemd met een bijdrage van een kleine 18 miljoen euro voor de RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden. Een brede meerderheid stemde voor de plannen.

Eerder stemde de gemeenteraad van Leeuwarden in met een bijdrage van meer dan 3 miljoen. Ook de Universiteitsraad van de RUG gaf onlangs zijn akkoord.

Campus Fryslân zal bestaan uit een university college met een 3-jarige bacheloropleiding, een mastercollege met 10 masterprogramma's en een graduate school. Deze bijzondere faculteit i.o. moet in 5 tot 7 jaar uitgroeien tot 50 fte staf, 1000 studenten en 50 promovendi.

Studiefonds

De RUG steunt het besluit van de Provinciale Staten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een studiefonds, teneinde de drempel voor deelname aan het universitair onderwijs in Leeuwarden waar mogelijk te verlagen.

Bijzondere band

De instemming van provincie en gemeente met de opbouw van RUG/UCF beschouwt de universiteit als een bewijs voor de bijzondere band tussen RUG en regio.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:47

Meer nieuws

 • 28 juni 2021

  Jesse van Amelsvoort: Thuis in de wereld van onderzoek

  Waar voel je je thuis? Wanneer ben je op je plek, in een wereld waarin we hechten aan onze eigen cultuur, maar ook steeds meer opgaan in een groter geheel? Het waren vragen die centraal stonden in het onderzoek van Jesse van Amelsvoort. Hij...

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 01 juni 2021

  Spraaktechnologie: zoveel meer dan een voice assistant

  Spraaktechnologie is in toenemende mate onderdeel van ons dagelijks leven. Voor veel mensen is het een leuke gimmick, ingebouwd in een telefoon of virtuele assistent. De technologie hierachter heeft echter wel degelijk heel serieuze toepassingen in...