Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Universiteitsraad positief over plan voor Campus Fryslân

26 november 2015

De Universiteitsraad heeft op donderdag 26 november met de grootst mogelijke meerderheid positief geadviseerd aan het College van Bestuur over het ontwikkelen van een universitaire vestiging in Leeuwarden. RUG/ Campus Fryslân wordt per 1 januari onderdeel van de RUG.

Campus Fryslân zal een brede bachelor gaan aanbieden en circa 10 masterprogramma’s plus een onderzoekschool voor promovendi gaan omvatten. Overeengekomen is dat Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden in totaal ruim 21 miljoen euro bijdragen aan de ontwikkelfase en de aanloopkosten van de nieuwe onderwijs- en onderzoekprogramma’s. De komende weken beslissen gemeenteraad en provinciale staten over de financiële steun aan het opzetten van Campus Fryslân.

Afspraken met de Universiteitsraad

Het College van Bestuur en de Universiteitsraad hebben afgesproken dat de komende maanden een breed panel wordt betrokken bij het opzetten van de brede bachelor, die in 2017 van start moet gaan. Het profiel van het nieuwe Friese ‘College’ zal duidelijk verschillen van dat van het University College in Groningen en er komt een eerst een marktonderzoek. Voordat de universiteit de aanvraag voor de nieuwe brede bachelor voorlegt aan de CDHO (landelijke adviescommissie voor toetsen van de doelmatigheid in het hoger onderwijs) zal de Universiteitsraad advies uitbrengen. Voorzitter van het College van Bestuur, Sibrand Poppema noemt de overeenstemming met de Universiteitsraad een 'zeer belangrijke stap op weg naar de universitaire vestiging in Leeuwarden.'
Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:46

Meer nieuws

 • 28 juni 2021

  Jesse van Amelsvoort: Thuis in de wereld van onderzoek

  Waar voel je je thuis? Wanneer ben je op je plek, in een wereld waarin we hechten aan onze eigen cultuur, maar ook steeds meer opgaan in een groter geheel? Het waren vragen die centraal stonden in het onderzoek van Jesse van Amelsvoort. Hij...

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 01 juni 2021

  Spraaktechnologie: zoveel meer dan een voice assistant

  Spraaktechnologie is in toenemende mate onderdeel van ons dagelijks leven. Voor veel mensen is het een leuke gimmick, ingebouwd in een telefoon of virtuele assistent. De technologie hierachter heeft echter wel degelijk heel serieuze toepassingen in...