Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Introductiecollege professor Martha Roggenkamp voor de Vereniging voor Bouwrecht

03 november 2015

Op uitnodiging van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) heeft professor Martha Roggenkamp van het Groningen Centre of Energy Law een introductiecollege verzorgd tijdens de VBR kwartaalvergadering. Tijdens deze vergadering, die plaatsvond op donderdag 24 september j.l., stonden de juridische aspecten van de gaswinning in de provincie Groningen centraal. In haar bijdrage is professor Roggenkamp ingegaan op de publiekrechtelijke aspecten van toezicht en vergunningverlening bij aardgaswinning.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws