Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Introductiecollege professor Martha Roggenkamp voor de Vereniging voor Bouwrecht

03 november 2015

Op uitnodiging van de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) heeft professor Martha Roggenkamp van het Groningen Centre of Energy Law een introductiecollege verzorgd tijdens de VBR kwartaalvergadering. Tijdens deze vergadering, die plaatsvond op donderdag 24 september j.l., stonden de juridische aspecten van de gaswinning in de provincie Groningen centraal. In haar bijdrage is professor Roggenkamp ingegaan op de publiekrechtelijke aspecten van toezicht en vergunningverlening bij aardgaswinning.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:12 augustus 2019 08:50

Meer nieuws

 • 22 november 2019

  Preadvies UBO vereisten per EU-lidstaat

  Europese antiwitwaswetgeving die in de afgelopen jaren tot stand is gekomen geeft veel extra taken aan onder andere bedrijven, banken en juridische dienstverleners.

 • 20 november 2019

  Genomineerden Magna Charta Publieksprijs 2019 bekend

  Van de Faculteit Rechtsgeleerdheid zijn zes medewerkers genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019.

 • 19 november 2019

  Strijden voor het demonstratierecht

  Boeren, bouwers, leraren en winkeliers die protesteren, zwartepietdiscussies, maatschappelijke onvrede wereldwijd…. Voor een expert in demonstratierecht zijn het drukke tijden. Jurist Berend Roorda wordt overspoeld met vragen van journalisten, burgemeesters...