Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Heerlen krijgt per inwoner meeste geld van rijksoverheid, Bloemendaal het minste

Nederlandse gemeenten ontvangen €33 miljard via 61 rijksuitkeringen
10 november 2015

Heerlen ontvangt per inwoner €3.468 aan rijksuitkeringen. Dat is ruim 78 procent boven het landelijke gemiddelde van €1.947. Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum zijn de enige gemeenten die minder dan €1.000 per inwoner ontvangen (respectievelijk €895, €948 en €990). Dat blijkt uit de Atlas van de rijksuitkeringen 2015 die vandaag is gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek naar de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De zwakke sociale structuur en de centrumfunctie van Heerlen zorgen voor hogere kosten. Ook zijn de huizen er weinig waard, waardoor de onroerendezaakbelasting minder opbrengt. Dat verklaart het hoge bedrag dat aan de gemeente wordt uitgekeerd. Grote gemeenten en gemeenten in Noordoost-Groningen, Noord-Friesland en Zuid-Limburg krijgen naar verhouding veel geld van het Rijk (zie kaart). Van gemeenten als Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum verwacht het Rijk dat zij weinig kosten hoeven te maken en dat zij zelf meer geld kunnen binnenhalen via de lokale belasting.

Totaal aan rijksuitkeringen per inwoner, 2015, uitgedrukt als procentuele afwijking van het landelijke gemiddelde.
Leesvoorbeeld: Amsterdam en Rotterdam ontvangen van het Rijk per inwoner meer dan 30 procent meer dan het landelijke gemiddelde. Bedragen per gemeente staan op coelo.nl

Tientallen uitkeringen

Gemiddeld dekken gemeenten maar 8 procent van hun uitgaven uit lokale belastingen. Het Rijk is de belangrijkste financier. Gemeenten ontvangen dit jaar €33 miljard van het Rijk via 61 verschillende uitkeringen. Zes miljard euro komt binnen via specifieke uitkeringen (geoormerkt) en 27 miljard via het gemeentefonds (vrij besteedbaar). De algemene uitkering is met €14 miljard de grootste gemeentefondsuitkering. Daarnaast worden via dat fonds 31 decentralisatie-uitkeringen verstrekt (€1 miljard), 5 integratie-uitkeringen (€11 miljard) en 4 overige uitkeringen (€0,1 miljard).

Meer geld door nieuwe taken

Ten opzichte van een jaar eerder is het gemeentefonds met bijna 50 procent (€8,5 miljard) gegroeid. Deze groei is deels extra geld, deels zijn specifieke uitkeringen opgeheven en in het gemeentefonds gestort. In totaal kregen gemeenten dit jaar 4,7 miljard meer van het Rijk. Dat hangt samen met de nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen (jeugdzorg, participatie en zorg voor langdurig zieken en ouderen). De extra middelen zijn kleiner dan het bedrag dat de overgedragen taken vorig jaar kostten.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 14:31
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 20 februari 2018

  Opinie: Hoge economische groei maskeert oude en nieuwe problemen

  De recente, met gejuich ontvangen economische groeicijfers maskeren dat er te weinig is gedaan om de oorzaken van de laatste crisis en groeiende problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat schrijven hoogleraren Steven Brakman en Harry Garretsen vandaag...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...