Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Kinderen met brandwonden herstellen beter dan gedacht

10 juni 2015

Brandwonden hebben een grote impact op kinderen. Dat het fysiek functioneren hierdoor beïnvloed wordt, lijkt logisch. Toch blijken kinderen die brandwonden hebben opgelopen, na drie maanden net zo zelfstandig de activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren als hun leeftijdsgenoten zonder brandwonden. Ook is hun fysieke fitheid op langere termijn even goed als van kinderen zonder brandwonden. Dit blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Laurien Disseldorp van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Disseldorp promoveert op 16 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Door de toegenomen behandelmogelijkheden zijn de overlevingskansen voor patiënten met brandwonden tegenwoordig groot. Het leven na en met brandwonden is hierdoor een belangrijk aandachtsgebied geworden in zowel brandwondenzorg als -onderzoek. In haar onderzoek richtte Laurien Disseldorp zich op het fysiek functioneren van kinderen die brandwonden hebben opgelopen. Disseldorp ging na of het fysiek functioneren van deze kinderen door de brandwonden is aangetast. Zij lette daarbij zowel op de ‘functionele onafhankelijkheid’ als op de ‘fysieke fitheid’ van de patiënten.

Functionele onafhankelijkheid

De functionele onafhankelijkheid ofwel de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, is gemeten bij 119 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar. Al deze kinderen waren tenminste 24 uur opgenomen in een van de Nederlandse brandwondencentra. Disseldorp onderzocht of de kinderen zich bijvoorbeeld weer zelfstandig aankleedden en naar de wc gingen. Zij bekeek dit respectievelijk twee weken, drie maanden en zes maanden na het ontstaan van de brandwonden. Uit haar studie blijkt dat bij het overgrote deel van de kinderen de functionele onafhankelijkheid na drie maanden weer terug was op een niveau dat past bij hun leeftijd.

Fysieke fitheid

Disseldorp onderzocht de fysieke fitheid van kinderen met brandwonden door hun vermogen om lichamelijke activiteit te verrichten te meten. Hiertoe onderzocht zij onder andere de lichaamssamenstelling, spierkracht en het uithoudingsvermogen van 24 personen van 6 tot en met 18 jaar oud, één tot vijf jaar na het ontstaan van de brandwonden. Zij deed de metingen in een mobiel inspanningslab, waarmee ze de deelnemers thuis bezocht. Uit haar onderzoek blijkt dat deze groep op lichaamssamenstelling, spierkracht en uithoudingsvermogen niet verschilt van leeftijdgenoten zonder brandwonden.

Grote veerkracht

De resultaten zijn opvallend, omdat uit tot nu toe bekende wetenschappelijke literatuur juist naar voren kwam dat de fysieke fitheid van kinderen ernstig aangetast wordt door brandwonden. Volgens Disseldorp is dit grotendeels te verklaren doordat tot nu toe slechts onderzoek was gedaan onder kinderen met ernstige brandwonden over tenminste 40% van hun huidoppervlak. In Nederland komen dergelijk uitgebreide brandwonden echter zelden voor. In haar proefschrift benadrukt Disseldorp ook hoe belangrijk fysieke activiteit is voor een optimaal herstel na brandwonden. Disseldorp: “Mijn onderzoek laat zien hoe veerkrachtig de kinderen zijn in het herstel na brandwonden. We mogen echter niet vergeten dat een deel van de mensen met brandwonden nog wel fysieke beperkingen ervaart. Bovendien hebben brandwonden niet alleen fysieke gevolgen en zijn er meer factoren, die de kwaliteit van leven van de kinderen kunnen beïnvloeden.’

Curriculum vitae

MSc L.M. Disseldorp (Noordwijk, 1987) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van haar proefschrift is: ‘On physical functioning after pediatric burns’. Haar onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Brandwondenstichting.

Bron: persbericht UMCG

Laatst gewijzigd:12 juni 2015 10:15
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 22 juni 2018

  Minder eiwit in urine vertraagt nierfunctieachteruitgang bij kinderen

  Een behandeling met bloeddrukverlagende medicatie bij kinderen met chronisch nierfalen verlaagt de eiwituitscheiding in hun urine. Hierdoor hebben de kinderen een minder grote kans op verslechtering van hun aandoening. Dit blijkt uit onderzoek van dr...

 • 15 juni 2018

  Verslavingszorginstellingen moeten patiënten screenen op ADHD

  Verslavingszorginstellingen moeten patiënten screenen op ADHD Instellingen die verslavingszorg aanbieden, doen er verstandig aan om patiënten direct bij intake te screenen op ADHD. Dat vindt promovendus en psychiater in opleiding Katelijne van Emmerik-van...

 • 07 juni 2018

  Hoge sterfte onder leverpatiëntjes toont belang van levende donatie

  Twintig procent van de patiëntjes jonger dan zes maanden met de zeldzame leverziekte galgangatresie en ernstige leverbeschadiging die tussen 2001 en 2014 op de wachtlijst voor een levertransplantatie stonden, overleed voor een geschikte donorlever beschikbaar...