Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

EU-subsidie van 3.95 miljoen euro voor onderzoek naar eiwitproductie

03 maart 2015

De Europese Unie heeft een subsidie van 3.95 miljoen euro toegekend aan het onderzoeksproject ‘Protein Factory’. In dit project gaan onderzoekers na of met bepaalde bacteriën specifieke eiwitten gemaakt kunnen worden. Vooral voor biomedische en industriële toepassingen is er een enorme behoefte aan dergelijke eiwitten. Microbioloog Jan Maarten van Dijl van het UMCG leidt het internationale project, waarin onderzoekers vanuit zes universiteiten en vijf bedrijven meedoen. Het onderzoek duurt vier jaar en 15 nieuw aan te stellen promovendi gaan het uitvoeren.

Doel van het project is om bestaande beperkingen in de productie van eiwitten door bacteriën weg te nemen. Het onderzoek richt zich er onder andere op te achterhalen hoe bacteriën hun voedingsstoffen en beschikbare energie voor verschillende processen gebruiken, waaronder eiwitproductie en eiwitsecretie. Met die kennis kunnen nieuwe strategieën ontwikkeld worden om belemmeringen in de eiwitproductie op te heffen.

Belangrijk voor toekenning van de subsidie was dat er bij de deelnemende organisaties al veel fundamentele kennis aanwezig is op het gebied van de energieverdeling en eiwitsecretie in bacteriën. Projectleider Van Dijl is daarom optimistisch over het ‘Protein Factory’-project. ‘Het bouwt voort op eerder succesvol onderzoek en komt voort uit een al veel langer bestaande samenwerking tussen verschillende deelnemende instituten’.

Het subsidiebedrag is door de EU verstrekt in het kader van het Marie Sklodowska-Curie programma. Dit programma wil beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen verruimen. Voorwaarde voor subsidie is dat in projecten meerdere organisaties uit verschillende Europese landen betrokken zijn en dat er nauwe samenwerking is tussen onderzoeksinstituten en bedrijfsleven.

Laatst gewijzigd:11 maart 2015 14:54

Meer nieuws