Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De Dialoogtafel onder de loep

27 maart 2015

Prof. dr. Heinrich Winter (Faculteit Rechtsgeleerdheid) gaat samen met prof. dr. Janka Stoker (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) het functioneren van de Dialoogtafel evalueren.

De Dialoogtafel zet zich in voor het gebied in Groningen dat wordt getroffen door aardbevingen. Het doel van de Tafel is om breed gedragen maatregelen tot stand te laten komen, die de negatieve effecten van gaswinning kunnen compenseren en die het vertrouwen bij de inwoners in het gebied terug kunnen brengen.

Deelnemers aan het overleg zijn vertegenwoordigers van betrokken overheden (ministerie EZ, provincie Groningen, enkele gemeenten en waterschappen in het gebied), de NAM, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties in het gebied en afvaardigingen van inwoners.

De Tafel wordt geleid door twee onafhankelijk voorzitters, Jacques Wallage en Jan Kamminga. De evaluatie moet voor de zomer van 2015 zijn afgerond. Op basis daarvan wordt beslist over de toekomst van de Tafel.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws