Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Start bouwwerkzaamheden op Zernike Campus Groningen

26 februari 2015
Werkzaamheden op de Zernike Campus

De komende jaren zal er veel veranderen op het oostelijke gedeelte van de Zernike Campus Groningen. De nieuwe gebouwen Energy Academy Europe (2015 -2016) en de Zernikeborg (2016-2021) worden daar gerealiseerd. De bouwwerkzaamheden zijn te volgen via de campagne Groundbreaking Work en via Facebook.

De Energy Academy Europe belooft het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland te worden. In dit nieuwe topinstituut werken het bedrijfsleven, onderwijs, en wetenschap gezamenlijk aan onderzoek en innovatie op energiegebied.

Planning Energy Academy Europe

De daadwerkelijke bouw van het gebouw Energy Academy Europe start half maart 2015. Wel zijn de voorbereidende werkzaamheden al zichtbaar begonnen. Ondergrondse leidingen zijn verlegd, looppaden rondom het bouwterrein zijn aangepast en enkele bomen zijn gekapt. De komende periode werken we toe naar de daadwerkelijke start van de bouw. Zo zullen (gesloten) vrachtwagens 150 maal heen en weer rijden om 10.000 m3 grond af te voeren en worden voorbereidingen getroffen om straks lange betonpalen in de grond te draaien. In de zomer van 2016 moet de nieuwbouw Energy Academy Europe gereed zijn.

Veilig verkeer en minimaliseren van overlast

Route Zernike Campus Groningen
Route Zernike Campus Groningen

Uiteraard zal iedereen die de Zernike Campus Groningen bezoekt, de komende periode te maken krijgen met de bouwactiviteiten. Om tijdens de bouw van de Energy Academy Europe veilige verkeerssituaties te creëren en mogelijk overlast op de directe omgeving te beperken, zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • Bouwverkeer en overig verkeer wordt zoveel mogelijk van elkaar gescheiden: fietsers en voetgangers op de Zernikelaan worden omgeleid. De busbaan blijft beschikbaar voor openbaar vervoer.
  • In verband met nabijgelegen trillingsgevoelige onderzoeken mag het bouwverkeer niet harder rijden dan 30 km / uur.

Daarnaast wordt met het bouwen van de Energy Academy Europe rekening gehouden aan de trillingsgevoelige onderzoeken die in naburige gebouwen plaatsvinden. In plaats van heipalen in de grond slaan, is gekozen om betonpalen in de grond te schroeven (zie ook: videouitleg).

Planning Zernikeborg

Het huidige complex Nijenborgh 4 voldoet niet langer en zal worden vervangen door een nieuw gebouw, genaamd Zernikeborg. De bouw- en sloopwerkzaamheden zullen eind 2016 starten en lopen door tot 2022. De Zernikeborg wordt in twee fases gebouwd: het eerst zal het zuidelijk deel van de Zernikeborg worden gebouwd op de plek waar zich nu een parkeerplaats bevindt. Vervolgens kunnen de eerste instituten inhuizen, worden de achterste gebouwen afgebroken en kan op die plek fase twee gebouwd worden.

Meer informatie

Volg de bouwwerkzaamheden via www.rug.nl/GroundbreakingWork of www.facebook.com/GroundbreakingWork.

Groundbreaking Work Zernike Campus
Energy Academy Europe
Laatst gewijzigd:02 maart 2015 10:39

Meer nieuws