Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gronings succes van E.coli met koperbindend 21e aminozuur

05 november 2014
aminozuur

In Groningen heeft een bacterie enzymen aangemaakt met een niet-natuurlijk 21ste aminozuur dat koperionen bindt. In vitro kun je daar Friedel-Crafts-alkyleringen enantioselectief mee katalyseren, schrijven Ivana Drienovská en Gerard Roelfes van het Stratingh Institute of Chemistry van de RUG, in het tijdschrift Chemical Science. Voor zover bekend hebben ze daarmee een wereldprimeur te pakken. In vitro zijn al vaker enzymen gemaakt met synthetische metaalbindende aminozuren. Het inbouwen van niet-natuurlijke aminozuren door bijvoorbeeld E.coli is ook vaker gedemonstreerd. Maar een metaalbindend aminozuur in een coli is nieuw.

Laatst gewijzigd:19 maart 2020 13:34

Meer nieuws