Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Miljoen dollar voor diabetesonderzoek

23 september 2014

Diabeter en de afdeling Endocrinologie van het UMCG gaan onderzoeken waarom type 1 diabetes zo'n verscheidenheid laat zien in oorzaak en uitingsvormen, maar ook naar waarom sommige mensen geen en andere juist veel problemen bij de ziekte ondervinden. Die kennis is belangrijk om steeds meer patiënten op exacte wijze de juiste behandeling en uiteindelijk hopelijk de juiste genezing te bieden. Nieuw onderzoek heeft namelijk aangetoond dat type 1 diabetes een zeer heterogene, gevarieerde ziekte is. Dankzij een donatie ter waarde van ruim 1 miljoen dollar van JDRF Nederland kunnen Diabeter en het UMCG dit onderzoek gaan uitvoeren.

"We staan aan de vooravond van 'precision medicine'" vertelt dokter Henk-Jan Aanstoot (Diabeter), die samen met professor Bruce Wolffenbuttel (UMCG) het onderzoek leidt. Door dit onderzoek hopen we nauwkeuriger vast te stellen welke behandeling iemand nodig heeft. "Vroeger beschouwden we type 1 diabetes als een eenduidige aandoening", vult Wolffenbuttel aan. "Recent onderzoek laat echter zien dat bijvoorbeeld de nu experimentele genezingsmethoden bij de één veel beter werken dan bij de ander. Ook zien we dergelijke verschillen bij het gebruik van medicamenten of bij de kans om complicaties te krijgen".

Bij het onderzoek worden alle bijna 1500 patiënten, jong en oud, die bij Diabeter en het UMCG onder behandeling zijn gevraagd om bloed af te staan voor onderzoek naar nieuwe en bijzondere zgn. biomarkers. Door dergelijke nieuwe markers te combineren met de medische gegevens hopen de onderzoekers die verscheidenheid bij mensen met type 1 diabetes te ontwarren. Bij 150 mensen willen de onderzoekers nog nauwkeuriger naar deze markers kijken. "Dit onderzoek is essentieel om de nu in ontwikkeling zijnde medicijnen en methoden beter in te zetten en succesvol te maken", aldus Aanstoot. Samen met diverse andere onderzoekers in de hele wereld wordt de route en de puzzel naar een oplossing en genezing van type 1 diabetes dichterbij gebracht. Wolffenbuttel: "met deze studies voegen we een stuk van de ontbrekende landkaart aan, mede dankzij het JDRF”.

Diabeter is het nationale centrum voor de behandeling van diabetes bij kinderen en jongeren.

Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:49

Meer nieuws

 • 27 september 2022

  Na niertransplantatie functioneren patiënten goed op hun werk

  Patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan, blijken goed te functioneren op hun werk. Na de transplantatie blijken zij vaak beter op het werk te functioneren dan in de periode voorafgaand aan hun transplantatie.

 • 19 september 2022

  Virtueel sollicitatiegesprek brengt stress in kaart

  De afdeling Psychiatrie van het UMCG doet onderzoek naar stressweerbaarheid en maakt daarbij gebruik van virtual reality om de impact van stress goed in kaart te kunnen brengen. Daarmee kun je op een gecontroleerde manier een stressvolle situatie...

 • 07 september 2022

  Drie miljoen voor hulp voor mensen met dementie

  Mensen met dementie kunnen niet zonder hulp en ondersteuning. Toch vinden weinig producten en diensten hun weg naar de personen met dementie en hun naasten. Om dit te verbeteren heeft Alzheimer Nederland drie miljoen euro beschikbaar gesteld aan...