Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

'Over Professoren' : boek over de geschiedenis van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

03 september 2014
Over Professoren
Over Professoren

Donderdag 4 september verschijnt Over Professoren. Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het boek laat in toegankelijke taal en met veel illustraties zien hoe een jonge sociale faculteit tot bloei kwam tegen achtergrond van de roemruchte jaren zestig en zeventig en hoe zij zich verder ontwikkelde.

Er komen spraakmakende hoogleraren voorbij, uit een meer of minder ver verleden. Bijvoorbeeld de socioloog Bouman, die met zijn historisch sociologische bestsellers de Geert Mak van de 20ste eeuw werd; of zijn iets jongere collega Gadourek, die al onderzoek deed naar rookverslaving toen bijna niemand zich daar nog druk over maakte. De psycholoog Snijders, wiens samen met zijn vrouw ontworpen SON intelligentietest nog steeds gebruikt wordt; zijn vakgenoot Hofstee die internationaal furore maakte met zijn Big Five model voor persoonlijkheidseigenschappen. Bij de pedagogen lezen we over de onderwijskundige Van Gelder die zich hard maakte voor de middenschool en de orthopedagoge Bladergroen bij wie ouders van kinderen met leerproblemen uit heel Nederland hulp zochten. Er komen kwesties aan de orde die veel stof deden opwaaien, zoals de turbulentie binnen de sociologie, waarin de nu onvergetelijke Pim Fortuyn een rol speelde; de vroege democratiseringsacties van studenten psychologie, die tijdelijk alle heilige huisjes omverhaalden; of de moeizame poging om in Friesland een geïntegreerde hogeschool van de grond te krijgen voor academisch èn HBO-onderwijs, een initiatief waarmee de faculteit zijn tijd ver vooruit was. Al met al een boeiend, in menselijke maat gegoten verhaal over de geschiedenis van de Groninger gedrags- en maatschappijwetenschappen tussen 1964 en vandaag.

Contactpersonen:

  • Hilda Amsing, h.t.a.amsing@rug.nl 050-363 6498;
  • Mineke van Essen, h.w.van.essen@rug.nl

Bibliografische gegevens: Over professoren. Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (red. Hilda Amsing & Mineke van Essen). Assen: Koninklijke Van Gorcum, 248 pagina’s, geïllustreerd, hard cover, ISBN 9789023249948, winkelprijs € 39.95.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:48

Meer nieuws