Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Allen Carr stoppen met roken-methode ontrafeld

25 september 2014

De methode die Allen Carr bedacht om te stoppen met roken blijkt effectief. Dat concludeert prof. dr. Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit zijn onderzoek blijkt dat rokers die een Allen Carr training volgen een bijna vier keer zo grote kans hebben om na 13 maanden nog steeds gestopt te zijn met roken. Hij vergeleek zijn resultaten met rokers die ook wilden stoppen, maar geen training van Allen Carr volgden. Dijkstra: ‘We snappen nu hoe de Allen Carr training werkt en we zien dat relatief veel rokers die de training op hun werk volgen, stoppen.’ De resultaten van zijn onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health.

100 rokers gevolgd

In het onderzoek werden bijna 100 rokers gevolgd die wel wilden stoppen met de Allen Carr training op hun werk. Voor de training, twee weken er na en na 13 maanden werden metingen verricht. De uitkomsten van die metingen werden vergeleken met die in een groep van 160 rokers die ook wilden stoppen. Zij werden geworven via het internet en via regionale kranten, maar kregen geen Allen Carr training. In de vergelijking werden de beide groepen statistisch zoveel mogelijk vergelijkbaar gemaakt.

De Allen Carr training leidde tot een significante afname van de motivatie om te roken. Verder bleken rokers in de Allen Carr training een bijna 4 keer zo grote kans te hebben om na 13 maanden nog steeds gestopt te zijn met roken. Dit werd ook vastgesteld met een koolmonoxidemeting. Afhankelijk van de rekenmethode was het succespercentage in de Allen Carr training minimaal 24% en maximaal 41%. In alle gevallen was dit significant hoger dan bij vergelijkbare rokers die de training niet volgden. Prof. dr. Arie Dijkstra concludeert dat dit belangrijke aanwijzingen zijn dat de Allen Carr training effectief is.

Allen Carr

Allen Carr was een zware roker die zelf een nieuwe stoppen met roken methode heeft bedacht. Die methode werd bekend over de hele wereld, vooral door het boek, maar ook door de trainingen die in verschillende landen worden aangeboden. De Allen Carr methode is nu onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen, door prof. dr. A. Dijkstra. Uit een analyse van de inhoud van de Allen Carr methode blijkt dat deze heel anders in elkaar zit dan andere stopmethoden. De meeste stopmethoden richten zich op het motiveren om te stoppen en het aanleren van allerlei vaardigheden om te stoppen. Dat doet de Allen Carr methode niet. Die richt zich bijna alleen op het verlagen van de motivatie om te roken. Rokers denken immers dat roken allerlei voordelen voor hen heeft. Als ze geen voordelen van roken meer zien hebben ze gewoon geen behoefte meer om te roken. Bij alcoholconsumptie is deze methode al succesvol toegepast, maar bij roken nog nauwelijks.
Laatst gewijzigd:12 maart 2020 21:49

Meer nieuws

 • 25 januari 2023

  Weinig vertrouwen in instanties bij de Groningse gaswinningsproblematiek

  Marielle Bovenhoff heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de institutionele context op het vertrouwen van de bewoners in deze instanties en de daarbij aangesloten professionals. Tussen systeem en burgers blijkt er een wantrouwende houding te...

 • 16 januari 2023

  Eenzaamheid en depressie

  Blue Monday is de naam die ooit is gegeven aan de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. De RUG wil op deze dag graag aandacht geven aan onderzoek naar depressie. Is er een relatie tussen eenzaamheid en depressie, wat is dit dan precies en wat...

 • 16 december 2022

  Should I Stay Or Should I Go? -  Lollige titels in wetenschappelijke publicaties werken averechts

  Waarom hebben zo veel wetenschappelijke artikelen de titel ‘Should I Stay Or Should I Go’? Dat vroeg Jaap Nieuwenhuis zich af toen hij dat regelmatig tegenkwam: sinds 1992 zijn er 408 artikelen verschenen die de titel van het liedje van The Clash...