Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking leerstoel doofblindheid

30 juni 2014

“Mensen die niet goed kunnen horen én zien hebben net als iedereen het recht op een zo zelfstandig mogelijk, zinvol en sociaal leven”

communiceren doofblinden

Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen verlengen voor een periode van drie jaar de samenwerking voor de leerstoel ‘Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid’ van Prof. Dr. Marleen Janssen. Samen met haar team onderzoekt Janssen de effectiviteit van nieuwe interactie- en communicatiemethoden voor kinderen en volwassenen met doofblindheid.

Marleen Janssen is sinds 1 maart 2008 hoogleraar Orthopedagogiek met de leeropdracht Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid. Daarmee is zij de enige hoogleraar doofblindheid ter wereld. De leerstoel wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Koninklijke Kentalis en een aantal andere organisaties, waaronder Bartiméus en Visio. De verlengde samenwerking met Kentalis maakt het mogelijk om de komende jaren inhoudelijk het accent te leggen op kwalitatief zeer hoogwaardige communicatie voor mensen met doofblindheid.

Pionieren

Marleen: “Mensen die niet goed kunnen horen én zien hebben net als iedereen het recht op een zo zelfstandig mogelijk, zinvol en sociaal leven. Om deze mensen hierbij te helpen en begeleiden is specialistische kennis nodig die verder gaat dan kennis voor alleen dove of blinde mensen. Het wetenschapsgebied ‘Communicatie bij doofblindheid’ is vooral pionieren, met als uiteindelijk doel mensen met doofblindheid de mogelijkheid te geven hun gedachten en gevoelens te communiceren met anderen.”

Mensen met doofblindheid communiceren via tast en tactiele gebaren, waarvoor zij afhankelijk zijn van horende en ziende begeleiders. Vanuit goede opleiding en coaching zijn begeleiders in staat om steeds weer een ander communicatie-aspect in te zetten. Het wetenschappelijk onderzoek van Marleen Janssen onderbouwt de methoden en ervaringen van begeleiders. Deze ‘vastgelegde’ kennis wordt vervolgens weer breder ingezet in de praktijk.

Vier promovendi

Dit jaar promoveren vier onderzoekers. De inhoud van de onderzoeken bouwt voort op de methode ‘Contact’, eerder ontwikkeld door Janssen in samenwerking met Kentalis. De onderzoeken geven aan hoe begeleiders vanuit een goed contact nieuwe inzichten en vaardigheden leren zodat personen met doofblindheid hun gedachten en gevoelens over allerlei onderwerpen kunnen overbrengen. De komende jaren staan kennisoverdracht naar de praktijk en de ontwikkeling van kennis centraal. Vanuit nieuwe theoretische perspectieven wordt onderzocht hoe coaching van begeleiders leidt tot het zo goed mogelijk ontwikkelen van communicatie en taal van mensen met doofblindheid.

Kenniscentrum Doofblindheid

Naast hoogleraar is Marleen Janssen inhoudelijk directeur van het Kenniscentrum Doofblindheid van Kentalis. Het kenniscentrum ontwikkelt en deelt voortdurend haar kennis op het gebied  van diagnostiek, onderwijs, zorg, werk en begeleiding. Zowel in Nederland als internationaal.

Over Kentalis

Kentalis is dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Wij willen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Wij investeren dan ook onder andere in expertise-ontwikkeling om de specifieke communicatiebehoeften van onze klanten te ondersteunen.

Laatst gewijzigd:31 juli 2014 12:57

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Schaatsprestaties voorspellen met geautomatiseerde analyses

  Sport, wetenschap en het bedrijfsleven zetten de eerste stap richting digitalisering van de schaatssport. De kracht van deze samenwerking is dat iedere partij zich kan focussen op zijn eigen expertise. Mede dankzij de Data Services Hub van KPN kunnen...

 • 22 februari 2018

  Op zoek naar ons zesde zintuig: timing

  Hedderik van Rijn, adjunct-hoogleraar Cognitieve Wetenschappen en Neurowetenschappen, kreeg in 2017 een prestigieuze NWO Vici-beurs toegekend. Hij kreeg anderhalf miljoen euro voor zijn onderzoek naar hoe mensen hun handelen timen. De bestaande theorie...

 • 06 februari 2018

  Nico van Yperen: ‘Een mentaal zwakke topsporter bestaat eigenlijk niet’

  Nico van Yperen is de eerste hoogleraar in Nederland die zich primair richt op de psychologie van sport en presteren. Hij bekleedt de leerstoel Sport & Performance Psychology. Welke psychologische factoren en omstandigheden zijn van invloed op het optimaal...