Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking leerstoel doofblindheid

30 juni 2014
“Mensen die niet goed kunnen horen én zien hebben net als iedereen het recht op een zo zelfstandig mogelijk, zinvol en sociaal leven”
communiceren doofblinden

Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen verlengen voor een periode van drie jaar de samenwerking voor de leerstoel ‘Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid’ van Prof. Dr. Marleen Janssen. Samen met haar team onderzoekt Janssen de effectiviteit van nieuwe interactie- en communicatiemethoden voor kinderen en volwassenen met doofblindheid.

Marleen Janssen is sinds 1 maart 2008 hoogleraar Orthopedagogiek met de leeropdracht Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid. Daarmee is zij de enige hoogleraar doofblindheid ter wereld. De leerstoel wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Koninklijke Kentalis en een aantal andere organisaties, waaronder Bartiméus en Visio. De verlengde samenwerking met Kentalis maakt het mogelijk om de komende jaren inhoudelijk het accent te leggen op kwalitatief zeer hoogwaardige communicatie voor mensen met doofblindheid.

Pionieren

Marleen: “Mensen die niet goed kunnen horen én zien hebben net als iedereen het recht op een zo zelfstandig mogelijk, zinvol en sociaal leven. Om deze mensen hierbij te helpen en begeleiden is specialistische kennis nodig die verder gaat dan kennis voor alleen dove of blinde mensen. Het wetenschapsgebied ‘Communicatie bij doofblindheid’ is vooral pionieren, met als uiteindelijk doel mensen met doofblindheid de mogelijkheid te geven hun gedachten en gevoelens te communiceren met anderen.”

Mensen met doofblindheid communiceren via tast en tactiele gebaren, waarvoor zij afhankelijk zijn van horende en ziende begeleiders. Vanuit goede opleiding en coaching zijn begeleiders in staat om steeds weer een ander communicatie-aspect in te zetten. Het wetenschappelijk onderzoek van Marleen Janssen onderbouwt de methoden en ervaringen van begeleiders. Deze ‘vastgelegde’ kennis wordt vervolgens weer breder ingezet in de praktijk.

Vier promovendi

Dit jaar promoveren vier onderzoekers. De inhoud van de onderzoeken bouwt voort op de methode ‘Contact’, eerder ontwikkeld door Janssen in samenwerking met Kentalis. De onderzoeken geven aan hoe begeleiders vanuit een goed contact nieuwe inzichten en vaardigheden leren zodat personen met doofblindheid hun gedachten en gevoelens over allerlei onderwerpen kunnen overbrengen. De komende jaren staan kennisoverdracht naar de praktijk en de ontwikkeling van kennis centraal. Vanuit nieuwe theoretische perspectieven wordt onderzocht hoe coaching van begeleiders leidt tot het zo goed mogelijk ontwikkelen van communicatie en taal van mensen met doofblindheid.

Kenniscentrum Doofblindheid

Naast hoogleraar is Marleen Janssen inhoudelijk directeur van het Kenniscentrum Doofblindheid van Kentalis. Het kenniscentrum ontwikkelt en deelt voortdurend haar kennis op het gebied  van diagnostiek, onderwijs, zorg, werk en begeleiding. Zowel in Nederland als internationaal.

Over Kentalis

Kentalis is dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Wij willen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Wij investeren dan ook onder andere in expertise-ontwikkeling om de specifieke communicatiebehoeften van onze klanten te ondersteunen.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:17

Meer nieuws

 • 24 januari 2022

  Doofblinden hebben plezier dankzij zintuigenverhalen

  De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt samen met Koninklijke Kentalis of zintuigenverhalen – verhalen die via bijvoorbeeld geur of aanraking verteld worden – kunnen helpen om communicatie met doofblinde mensen te verbeteren.

 • 11 januari 2022

  Open access boek leert onderzoekers programmeertaal ‘Julia’

  Op 1 november 2021 heeft PhD student psychologie Rik Huijzer een open access boek over programmeertaal ‘Julia’ gepubliceerd. Met het boek hoopt hij onderzoekers handvatten te geven om zelf met Julia aan de slag te gaan.

 • 14 december 2021

  Generations and Gender Programme opgenomen in ESFRI Roadmap 2021

  Het Generations and Gender Programme (GGP) is officieel erkend als belangrijke onderzoeksinfrastructuur. Op 7 december werd bekendgemaakt dat het programma één van de elf projecten is die in de ESFRI-roadmap 2021 worden opgenomen.