Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kentalis en Rijksuniversiteit Groningen verlengen samenwerking leerstoel doofblindheid

30 juni 2014
“Mensen die niet goed kunnen horen én zien hebben net als iedereen het recht op een zo zelfstandig mogelijk, zinvol en sociaal leven”
communiceren doofblinden

Kentalis en de Rijksuniversiteit Groningen verlengen voor een periode van drie jaar de samenwerking voor de leerstoel ‘Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid’ van Prof. Dr. Marleen Janssen. Samen met haar team onderzoekt Janssen de effectiviteit van nieuwe interactie- en communicatiemethoden voor kinderen en volwassenen met doofblindheid.

Marleen Janssen is sinds 1 maart 2008 hoogleraar Orthopedagogiek met de leeropdracht Aangeboren en Vroegverworven Doofblindheid. Daarmee is zij de enige hoogleraar doofblindheid ter wereld. De leerstoel wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Koninklijke Kentalis en een aantal andere organisaties, waaronder Bartiméus en Visio. De verlengde samenwerking met Kentalis maakt het mogelijk om de komende jaren inhoudelijk het accent te leggen op kwalitatief zeer hoogwaardige communicatie voor mensen met doofblindheid.

Pionieren

Marleen: “Mensen die niet goed kunnen horen én zien hebben net als iedereen het recht op een zo zelfstandig mogelijk, zinvol en sociaal leven. Om deze mensen hierbij te helpen en begeleiden is specialistische kennis nodig die verder gaat dan kennis voor alleen dove of blinde mensen. Het wetenschapsgebied ‘Communicatie bij doofblindheid’ is vooral pionieren, met als uiteindelijk doel mensen met doofblindheid de mogelijkheid te geven hun gedachten en gevoelens te communiceren met anderen.”

Mensen met doofblindheid communiceren via tast en tactiele gebaren, waarvoor zij afhankelijk zijn van horende en ziende begeleiders. Vanuit goede opleiding en coaching zijn begeleiders in staat om steeds weer een ander communicatie-aspect in te zetten. Het wetenschappelijk onderzoek van Marleen Janssen onderbouwt de methoden en ervaringen van begeleiders. Deze ‘vastgelegde’ kennis wordt vervolgens weer breder ingezet in de praktijk.

Vier promovendi

Dit jaar promoveren vier onderzoekers. De inhoud van de onderzoeken bouwt voort op de methode ‘Contact’, eerder ontwikkeld door Janssen in samenwerking met Kentalis. De onderzoeken geven aan hoe begeleiders vanuit een goed contact nieuwe inzichten en vaardigheden leren zodat personen met doofblindheid hun gedachten en gevoelens over allerlei onderwerpen kunnen overbrengen. De komende jaren staan kennisoverdracht naar de praktijk en de ontwikkeling van kennis centraal. Vanuit nieuwe theoretische perspectieven wordt onderzocht hoe coaching van begeleiders leidt tot het zo goed mogelijk ontwikkelen van communicatie en taal van mensen met doofblindheid.

Kenniscentrum Doofblindheid

Naast hoogleraar is Marleen Janssen inhoudelijk directeur van het Kenniscentrum Doofblindheid van Kentalis. Het kenniscentrum ontwikkelt en deelt voortdurend haar kennis op het gebied  van diagnostiek, onderwijs, zorg, werk en begeleiding. Zowel in Nederland als internationaal.

Over Kentalis

Kentalis is dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in horen of communiceren. Zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Of zij hebben moeite met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Wij willen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Wij investeren dan ook onder andere in expertise-ontwikkeling om de specifieke communicatiebehoeften van onze klanten te ondersteunen.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:47

Meer nieuws

 • 15 juli 2024

  12 miljoen euro voor onderzoek naar impact groene waterstof

  Een consortium dat onderzoek doet naar de sociaaleconomische impact van waterstof met onder andere onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft 12 miljoen euro toegekend gekregen van wetenschapsfinancier NWO.

 • 11 juli 2024

  Toegewijde docent en mentor gedecoreerd

  Op donderdag 11 juli 2024 is José Heesink met pensioen gegaan. Tijdens haar afscheid ontving ze een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen.

 • 27 juni 2024

  Oefenen met VR-kleuterklas wint Nederlandse Onderwijspremie 2024

  Het project ‘De Klas op Orde met Virtual Reality’ van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Nederlandse Onderwijspremie 2024 gewonnen. Het project, een samenwerking van onder andere Jolien Mouw, universitair docent Onderwijswetenschappen, en het...