Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Towards a programme-oriented planning approach

Linking strategies and projects for adaptive infrastructure planning
19 juni 2014

Promotie: T. (Tim) Busscher, MSc
Wanneer: 19 juni 2014
Aanvang: 16:15
Promotor: prof. dr. E.J.M.M. Arts
Waar: Academiegebouw RUG
Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Onderzoek naar toepassen van programma’s in infrastructuurplanning

De planning en realisatie van nieuwe infrastructuur wordt steeds complexer. Met de traditionele projectgerichte aanpak leidt dit vaak tot tijd en kostenoverschrijdingen. In de wetenschappelijke literatuur wordt het toepassen van programma’s in infrastructuurplanning aangedragen als een geschikte methode om de complexiteit het hoofd te bieden. Promovendus Tim Busscher onderzocht deze programmatische benadering, en in het bijzonder hoe die benadering zou kunnen omgaan met de complexiteit in infrastructuurplanning, om zo richtingen aan te geven voor het ontwerp en de ontwikkeling van programma’s in de infrastructuurplanning.

Op basis van theoretische en praktische inzichten schetst Busscher enkele richtingen die belangrijk zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van toekomstige programma’s in de infrastructuurplanning. Ten eerste blijkt het zeer belangrijk om de juiste sturingsmix te vinden. Ten aanzien van de sturingsmix doet Busscher de volgende aanbevelingen: de juiste balans in de sturingsmix is afhankelijk van de omstandigheden en met samenwerken komen risico’s die moeten worden meegenomen in de sturingsmix.

Ten tweede blijken monitoringstools en feedback van essentieel belang in een programma. Deze stellen het programma niet alleen in staat om in te spelen op veranderingen in de omgeving, maar monitoring blijkt tevens een belangrijke managementtool die betrokken actoren kan stimuleren om actie te ondernemen waar nodig. Busscher beveelt aan dat programma’s moeten functioneren als platform waarop stakeholders data kunnen duiden en gezamenlijk leren te begrijpen. Daarnaast is het belangrijk om te onderkennen dat monitoringresultaten niet vanzelfsprekend tot actie leiden. Dat is namelijk ook sterk afhankelijk van het politiek-bestuurlijke klimaat waarbinnen een programma moet worden gerealiseerd.

Tot slot maakt Busscher het belang van leiderschap duidelijk, daar waar het gaat om het omgaan met verandering. Met betrekking tot leiderschap stelt hij dat gezamenlijke actie medeafhankelijk is van partijen die leiderschap tonen. Daarnaast lijkt het er op dat bij het opstellen van een programma ‘sense of urgency’ de belangrijkste drijfveer voor gezamenlijke actie is. Na de vaststelling van het programma verandert dat echter, en wordt het tonen van leiderschap van fundamenteel belang. Daarnaast is leiderschap noodzakelijk om ervoor te zorgen dat exploitatie – het gebruik maken van bestaande kennis en kunde – in balans wordt gebracht met exploratie – het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovatieve aanpakken. Alleen met een uitgebalanceerde aanpak kan een programmatische benadering zorgen voor de adaptiviteit en stuwkracht om de complexiteit in infrastructuurplanning succesvol het hoofd te bieden.

Tim Busscher studeerde Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het Urban and Regional Studies Institute van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Het onderzoek werd gefinancierd door Rijkswaterstaat.

Laatst gewijzigd:04 december 2014 12:24
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Voorzieningen verzorgingsstaat geen magneet voor migratie binnen Europa

  De meeste EU-migranten verhuizen naar een ander land tijdens levensfases waarin zij niet of nauwelijks afhankelijk zijn van de verzorgingsstaat. Er is dan ook weinig bewijs dat het niveau van sociale voorzieningen in het land van bestemming een belangrijke...

 • 09 januari 2019

  Alcoholgebruik heeft groot effect op Europese sterftecijfers

  Het hoge alcoholconsumptieniveau in Europa vormt een grote zorg voor de volksgezondheid. De verschillen in alcoholgebruik en drinkpatronen binnen Europa – vooral Oost-Europese mannen vertonen hoog en riskant alcoholgebruik – spelen een belangrijke rol...

 • 18 december 2018

  Nieuwe manier van tentamens maken: eerst individueel, daarna samen

  Op 11 december is bij Ruimtelijke Wetenschappen voor het eerst een digitaal two-stage tentamen afgenomen. Hierbij maken studenten het tentamen eerst individueel. Meteen daarna maken ze hetzelfde tentamen nog een keer, ditmaal in een groepje waarbij...