Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Onderzoek naar een geïndividualiseerd behandelplan voor polyfarmacie patiënten en de rol van de openbaar apotheker

12 mei 2014

Geneesmiddelen spelen bij 80% van alle medische behandelingen een rol en beïnvloeden het leven van een patiënt in vele opzichten en helaas niet alleen positief. De meest voorkomende geneesmiddelgebonden problemen zijn onder behandeling of het gebrek aan preventieve medicatie en ontoereikend gebruik waardoor gewenste therapeutische doelen niet worden bereikt.

Eerder onderzoek wijst uit dat er positieve resultaten zijn te verwachten van een systematische medicatiebeoordeling (de beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt op basis van een periodieke, gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en gebruiksinformatie) uitgevoerd door de apotheker bij patiënten die medicatie langdurig gebruiken voor een chronische aandoening zoals diabetes, hart/vaatziekten, astma en COPD, depressie, of chronische pijn. Bij deze groep van patiënten is maatwerk een vereiste, aangezien de aandoeninggerichte richtlijnen voor geneesmiddelgebruik bij diverse aandoeningen gelijktijdig meestal ontoereikend zijn.

Prof.dr. J.J. de Gier (onderzoeksgroep Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg) heeft recentelijk financiering ontvangen van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie) voor onderzoek naar de wijze van begeleiding van patiënten met polyfarmacie door de openbaar apotheker na een medicatiebeoordeling. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een geïndividualiseerd farmacotherapeutisch behandelplan dat kan worden gebruikt door patiënten met (complexe) polyfarmacie (en hun mantelzorger) waarbij sterk rekening zal worden gehouden met de individuele behoeften van de patiënt. In samenwerking met het AMC, de UvA en het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) zal worden onderzocht hoe dit farmacotherapeutisch behandelplan zelfmanagement van de patiënt bij het gebruik van complexe medicatie kan versterken. Verwacht wordt dat hiermee het aantal geneesmiddel gerelateerde problemen kan dalen.

Laatst gewijzigd:08 juli 2014 13:08

Meer nieuws

 • 20 mei 2019

  Aanstaand eredoctor Titia de Lange: Splitsende touwen en veroudering

  Al vrijwel haar hele werkzame leven onderzoekt Titia de Lange telomeren, de uiteinden van chromosomen. Haar grensverleggende onderzoek wordt in juni bekroond met een eredoctoraat aan de RUG. De Langes eerste experiment als promovendus van Piet Borst,...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.

 • 16 april 2019

  Nieuwe technieken maken structurele verschillen in DNA zichtbaar

  Alle mensen hebben hetzelfde typisch ‘menselijke’ DNA. Maar er zijn ook verschillen tussen mensen, waardoor ieder van ons een uniek individu is. Onderzoek naar deze verschillen, die onder meer een rol spelen bij een groot aantal ziekten, richt zich...