Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Intensieve studiekeuzebegeleiding voor vwo- en havo-leerlingen

26 mei 2014

In september start het Oriëntatietraject Noord, een intensief programma waarin eindexamenleerlingen vwo of havo tijdens een tussenjaar worden begeleid bij het maken van hun studiekeuze. Het oriëntatietraject is een initiatief van het Augustinuscollege en het Gomaruscollege (twee scholen voor voortgezet onderwijs uit Groningen), in samenwerking met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Het nieuwe studiekeuzeprogramma is bedoeld voor aankomend studenten die grote moeite hebben met het kiezen van een studie.

Oriëntatietraject Noord

Het oriëntatietraject biedt studiekiezers in Noord-Nederland de mogelijkheid om groepsgewijs, onder begeleiding, loopbaancompetenties te ontwikkelen en onderwijs- en arbeidservaring op te doen, om zodoende een bewuste studiekeuze te maken. De gemiddelde belasting per week is twee dagen, zodat de deelnemers daarnaast bijvoorbeeld kunnen werken. Voor het opdoen van arbeidservaring wordt nauw samengewerkt met het Ondernemerstrefpunt (OTP).

Het traject duurt drie maanden; de eerste groep start in september. De groepsgrootte is 10 tot 20 personen. In februari 2015 zal tevens een heroriëntatietraject starten. Dat traject is bedoeld voor studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt.

Langlopende oriëntatieprogramma’s succesvol

Veel scholieren hebben moeite met het maken van een studiekeuze. Garanties voor een goede studiekeuze zijn er immers niet. Uit onderzoek is gebleken dat aankomende studenten die grote moeite hebben met het maken van een studiekeuze veel baat hebben bij langlopende oriëntatieprogramma’s.

Die bevindingen worden ondersteund door ervaringen elders in Nederland. Bij soortgelijke trajecten (Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam en Saxion Hogeschool Deventer) zijn de ervaringen positief. Tachtig procent van de deelnemers in Amsterdam maakt een studiekeuze en blijft bij die keuze. Onderzoek bij Saxion laat dezelfde resultaten zien. Daarnaast toont onderzoek van de Groningse onderzoekster Saskia Kunnen aan dat de deelnemers tijdens het traject een significante groei in identiteitsontwikkeling doormaken.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:03 november 2017 12:49
printView this page in: English

Meer nieuws