Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Persbericht: Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt mening over gaswinning

Eerste resultaten bekend, tweede fase start 26 mei
22 mei 2014

Gaswinning uit het Groningen-gasveld hoeft niet helemaal te stoppen, maar het verminderen van de kans op aardbevingen en het voorkomen en herstellen van schade zijn voor inwoners van de provincie Groningen belangrijke voorwaarden om er mee door te gaan. Dat blijkt onder andere uit de eerste resultaten van het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen gedurende een jaar uitvoert naar de mening van inwoners van de provincie Groningen over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Vanaf maandag 26 mei start de tweede fase van het onderzoek.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onafhankelijk onderzoek naar de mening van inwoners van de provincie Groningen over gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Elisabeth Hoekstra, MSc, en dr. Goda Perlaviciute, onder leiding van prof. dr. Linda Steg van de vakgroep Psychologie van de RUG. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is opdrachtgever van dit onderzoek. Het onderzoek bestaat uit drie fasen, verdeeld over een jaar. De eerste fase is gestart in november 2013 en is nu afgerond.

Getrainde onderzoekmedewerkers (studenten) van de RUG hebben in verschillende gemeenten in de provincie Groningen willekeurig huis-aan-huis inwoners benaderd voor het invullen van een vragenlijst. Op deze manier vormen de deelnemers een goede afspiegeling van de bevolking in de provincie Groningen.

Deelnemers wonen in regio’s die verschillen in de mate van ervaring met aardbevingen: het kerngebied en gebieden eromheen. Zo kunnen de meningen van mensen die veel of nauwelijks te maken hebben gehad met aardbevingen vergeleken worden. Over het algemeen verschillen de meningen van inwoners in het kerngebied en de gebieden eromheen niet sterk van elkaar. In totaal hebben 390 mensen uit de provincie Groningen de vragenlijst ingevuld in de eerste onderzoeksfase.

Gaswinning

Over het algemeen is men van mening dat de gaswinning uit het Groningen-gasveld enigszins moet verminderen, maar niet hoeft te stoppen. Mensen die in het kerngebied wonen vinden dat de gaswinning een beetje meer moet worden teruggedrongen dan inwoners in de omliggende gebieden. Deelnemers vinden dat een vermindering van de kans op aardbevingen, en dat het voorkomen en herstellen van schade door aardbevingen belangrijke voorwaarden zijn om door te kunnen gaan met gaswinning uit het Groningen-gasveld. Deelnemers vinden gaswinning uit het Groningen-gasveld redelijk acceptabel. Over het algemeen roept gaswinning geen sterke positieve of negatieve emoties op. Mensen die in het kerngebied wonen ervaren een beetje meer negatieve emoties en een beetje minder positieve emoties dan inwoners van de omliggende gebieden.

Uit het onderzoek blijkt dat men vindt dat gaswinning belangrijk is voor Nederland. Men oordeelt positiever over gaswinning naarmate men vindt dat gaswinning meer voordelen heeft voor de economie en voor de consument (zoals een lage energieprijs en het gemak en comfort dat het gebruik van gas biedt).

Aardbevingen

Men maakt zich zorgen over aardbevingen als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld, vooral over de materiële schade (bijvoorbeeld schade aan woningen). Dit geldt vooral voor deelnemers die in het kerngebied wonen. Daarnaast vindt men de kans op lichamelijk letsel en stress, de vermindering van het woonplezier, de kans dat er een negatief beeld bestaat van de provincie Groningen vanwege de aardbevingen, en de kans op schade aan de natuur en het milieu redelijk belangrijke en waarschijnlijke gevolgen van aardbevingen. Opvallend is dat deelnemers zich niet alleen zorgen maken over de gevolgen van aardbevingen voor hen zelf, maar ook (en vaak zelfs meer) over de gevolgen voor andere inwoners van de provincie Groningen.

Aardbevingen roepen enigszins negatieve (maar geen extreem negatieve) emoties op. Dit geldt in sterkere mate voor mensen die in het kerngebied wonen. Over het algemeen voelen de deelnemers aan het onderzoek zich redelijk kalm als zij denken aan aardbevingen.

Vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers kritisch zijn ten opzichte van NAM, dit geldt vooral voor mensen die in het kerngebied wonen. Men oordeelt redelijk negatief over de openheid en eerlijkheid van NAM en vindt dat NAM zich in het verleden niet zorgvuldig aan wetten en regels heeft gehouden. Men oordeelt niet positief maar ook niet negatief over de competenties en deskundigheid van NAM op het gebied van gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Men heeft vrij veel vertrouwen in de gemeente als het gaat om aardbevingen als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het vertrouwen in de provincie is ook redelijk hoog, terwijl het vertrouwen in de Rijksoverheid relatief laag is. Mensen die in het kerngebied wonen hebben meer vertrouwen in de gemeente en provincie dan inwoners van de omliggende gebieden.

Meer details over het onderzoek staan op www.onderzoekgaswinning.nl .

Tweede fase start in mei

In de tweede helft van mei 2014 wordt de tweede fase van het onderzoek uitgevoerd, zodat kan worden nagegaan of er veranderingen zijn in de mening over gaswinning. Een groot aantal deelnemers uit de eerste fase heeft aangegeven opnieuw deel te willen nemen aan het onderzoek. Onderzoekmedewerkers van de RUG zullen gedurende enkele weken deze deelnemers thuis benaderen. Daarnaast worden andere inwoners benaderd om deel te nemen aan het onderzoek, zodat opnieuw een goed beeld wordt verkregen van de mening van inwoners van de provincie Groningen. Deelname bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Deelnemers krijgen ook dit keer als dank voor hun deelname een tegoedbon die ze kunnen besteden bij een plaatselijke bakker.

Gegevens en resultaten

De gegevens van deelnemers aan het onderzoek worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. De RUG zal de data gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. De geanonimiseerde uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld met de deelnemers, beleidsmakers, de Dialoogtafel Groningen en NAM. Deelnemers aan het onderzoek worden op de hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek via www.onderzoekgaswinning.nl . Mensen kunnen deelname aan het onderzoek altijd en eenvoudig weigeren en zich op ieder moment terugtrekken.

Laatst gewijzigd:01 februari 2018 13:48
printView this page in: English

Meer nieuws