Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Zeeschildpaddenonderzoek in Caribisch gebied krijgt NWO-subsidie

13 mei 2014

Prof.dr. P.J. (Per) Palsbøll van het Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies (CEES) krijgt een subsidie van NWO voor zijn onderzoek Caribische cruisers in het Koninkrijk: ecologie en bescherming van zeeschildpadden.

Rondom de zes eilanden van Caribisch Nederland behoren bevinden zich belangrijke nest- en foerageergebieden voor zeeschildpadden. Sinds de tijd van Columbus zijn hun aantallen door menselijk toedoen sterk afgenomen. Inmiddels zijn er internationale verdragen opgezet voor het behoud van de zeeschildpadden. Nederland heeft zodoende nationale en internationale verplichtingen om de populaties van zeeschildpadden in Caribisch Nederland te beschermen. Hiervoor is kennis nodig over de migratieroutes, hun populatiestructuren en habitatgebruik. Via ecologische experimenten, satellietzenders en met behulp van nieuwe moleculaire analyses gaan de onderzoekers de populaties vóór Columbus en de huidige status van de populaties en migratie-patronen in kaart brengen, ze onderzoeken bedreigingen van de populaties en effecten van klimaatverandering op hun habitats. De onderzoeksresultaten dragen bij aan verantwoord, want wetenschappelijk gefundeerd natuurbeleid voor de zeeschildpadden in Caribisch Nederland.

Bron: persbericht NWO

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:33
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws