Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof.dr. Ed Noort leidt landelijk onderzoek naar toekomst theologie- en religiestudies

14 april 2014

De Groningse oud-decaan en oudtestamenticus prof.dr. Ed Noort is benoemd tot voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar de toekomst van het Nederlandse onderzoek en onderwijs op het gebied van religie en theologie. Deze ‘Verkenningscommissie’ is onlangs ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Ed Noort
Ed Noort

In de verkenning zullen verschillende actuele thema’s worden belicht. Noort: ‘In de maatschappij is de rol van religie radicaal veranderd. Het kerkelijk christendom heeft aan terrein verloren, maar nieuwe vormen van religie zijn opgebloeid. De islam is een factor van betekenis geworden, maar de omgang ermee is omstreden. De rol van religie in het publieke domein is opnieuw onderwerp van discussie.’

Academische verschuivingen

Ook de grote verschuivingen die hebben plaatsgevonden aan de universiteiten geven aanleiding tot het onderzoek, stelt Noort. ‘De verkenningscommissie zal een weg moeten vinden in een complex veld. Amsterdam (UvA), Utrecht en Leiden hebben hun theologische opleidingen gesloten. De Protestantse Theologische Universiteit heeft sinds 2012 nog twee vestigingsplaatsen, naast de zelfstandige faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen en de VU/Amsterdam. De kleinere gereformeerde opleidingen (Kampen II en Apeldoorn) zoeken samenwerking, en aan de katholieke kant zijn de faculteiten van Nijmegen en Tilburg na diverse reorganisaties de betrokken partijen. Godsdienstwetenschap met haar binding zowel aan de geesteswetenschappen als aan de sociale wetenschappen is een belangrijke speler geworden. En bij de levensbeschouwelijke opleidingen heeft de Universiteit voor Humanistiek een eigen plaats verworven.’

Aanbevelingen

De Verkenningscommissie is gevraagd een visie te ontwerpen voor de nabije toekomst en de langere termijn. Zij zal haar aanbevelingen richten op het wetenschappelijke veld, de algemene en bijzondere universiteiten, onderzoekfinancier NWO en het Ministerie van OCW. Het rapport van de Verkenningscommissie met de aanbevelingen wordt in het voorjaar van 2015 verwacht.

Samenstelling commissie

Naast voorzitter Ed Noort hebben de volgende leden zitting in de Verkenningscommissie: Ruard Ganzevoort (Praktische Theologie, VU), Birgit Meyer (Culturele Antropologie, UU), Annelies Moors (Hedendaagse Moslim Samenlevingen, UvA), Pierre van Hecke (Talen en Culturen van Syro-Palestina, KU Leuven).

Meer informatie

Contact: Prof.dr. Ed Noort

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:33

Meer nieuws