Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Mr.dr. Ward Ferdinandusse bijzonder hoogleraar Internationaal Strafrecht

23 januari 2014

Mr.dr. Ward Ferdinandusse is met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationaal Strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds.

De internationale samenwerking in strafzaken is een onderdeel van het strafrecht dat zich sterk ontwikkelt en veel aandacht behoeft. De juridische instrumenten die deze samenwerking gestalte geven en mogelijk maken zijn voor een belangrijk deel internationaal van karakter. Het gaat daarbij om bilaterale en multilaterale verdragen, en om de instrumenten die in het kader van de Europese Unie tot stand zijn gekomen. Van groot belang is echter ook de nationale wetgeving waarin dit internationale en Europese recht is uitgewerkt, en die het instrumentarium levert dat het op nationaal niveau mogelijk maakt te beoordelen of gevraagde rechtshulp verleend kan worden.

Ward Ferdinandusse (1975) studeerde Nederlands en Internationaal Recht aan de UvA, waar hij ook promoveerde. Hij is tevens werkzaam als officier van justitie bij het landelijk parket, waardoor hij veel ervaring heeft met de praktische toepassing van de rechtsinstrumenten die in dit onderdeel van het straf(proces)recht centraal staan.

Meer informatie: www.rug.nl/staff/w.n.ferdinandusse


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 januari 2018 09:31
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws