Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Heymans Instituut voert procedure in voor opslag onderzoeksgegevens

08 januari 2014

Het Heymans Instituut, het onderzoeksinstituut voor psychologie, van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen heeft in november 2013 een protocol ingevoerd voor de opslag van onderzoeksgegevens. Het protocol heeft betrekking op door leden van het Heymans Instituut verzamelde gegevens bij proefpersonen.

Daarnaast betreft het protocol opslag van alle gegevens die zijn verzameld voor proefschriften en voor publicaties waarbij onderzoekers eerste auteur zijn en waarin verslag wordt gedaan van één of meerdere empirische onderzoeken. Tot deze gegevens behoren ook statistische meta-analyses, kwalitatief onderzoek, data-simulaties, en (secundaire) analyses van gegevens die door derden zijn verzameld of in databases beschikbaar zijn. In april 2014 zal het gebruik en naleving van het protocol worden geëvalueerd.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:39

Meer nieuws