Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Monicque Lorist benoemd tot adjunct hoogleraar Cognitieve Psychofysiologie

05 juni 2013

Prof. dr. M. M. (Monicque) Lorist is per 1 mei 2013 benoemd tot adjunct hoogleraar Cognitieve Psychofysiologie, in het bijzonder Dynamiek in het Gezonde Brein, bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Lorist doet onderzoek naar de effecten van veroudering en vermoeidheid op psychologische functies, zoals aandacht en geheugen. Zij is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe het brein zich aanpast aan en compenseert voor de gevolgen van vermoeidheid en veroudering. Deze dynamiek brengt zij in kaart door middel van gedrags- en neuro-imagingexperimenten. Recent onderzoek van haar groep laat zien dat veranderingen in taakuitvoering sterk samenhangen met veranderingen in de communicatie tussen verschillende hersengebieden.

Deze onderzoekslijn sluit aan bij het universitaire onderzoeksspeerpunt Healthy Ageing. Inzicht in het verouderingsproces en de oorzaken van verschillen tussen mensen in dit proces is noodzakelijk voor het ontwikkelen van effectieve trainingen om leeftijd-gerelateerde cognitieve achteruitgang te kunnen compenseren en wellicht tegen te gaan en zo het gezond ouder worden te bevorderen.

Monicque Lorist (1962) studeerde Psychologie in Groningen en promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de effecten van cafeïne op taakuitvoering en het brein. Sinds 1996 werkt zij weer aan de RUG; in 2003 werd zij universitair docent aan de afdeling Experimentele Psychologie, waar zij sinds 2009 universitair hoofddocent is. Haar werk is gepubliceerd in gerenommeerde vaktijdschriften als Journal of Cognitive Neuroscience en Ageing Research Reviews. Het werk van Lorist wordt gefinancierd door onder andere NWO en verschillende industriële partners. Lorist is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:55

Meer nieuws