Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Huib van Romburgh benoemd tot bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht

02 mei 2013
Prof. Huib van Romburgh
Prof. Huib van Romburgh

Huib van Romburgh is per 1 mei 2013 benoemd tot hoogleraar Aanbestedingsrecht bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.

Het aanbestedingsrecht vormt in toenemende mate een belangrijk rechtsgebied en wordt sterk beïnvloed door de Europese richtlijnen op dit gebied. Gezien de banden tussen het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht en het sterke Europese karakter van dit rechtsgebied is de leerstoel ondergebracht bij de sectie Europees en Economisch Recht. Van Romburgh zal onderwijs verzorgen op het gebied van aanbestedingsrecht en onderzoek verrichten op dat gebied in het kader van het onderzoeksthema Protecting European Citizens and Market Participants.

Curriculum vitae
Huib van Romburgh (’s-Gravenhage, 1959) studeerde in 1986 af aan de Universiteit Leiden op privaatrecht en militair straf- en tuchtrecht. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 2005. Zijn proefschrift is getiteld: ‘Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland’. In zijn proefschrift toonde hij, mede vanuit de conclusies en aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, aan dat een materiële omzetting van Europese regelgeving op het terrein van overheidsopdrachten is te realiseren zonder dat daarbij conflicten optreden met het Nederlandse rechtssysteem.

Van Romburgh is vanaf 2007 Bestuursraadadviseur aanbestedingsaangelegenheden bij het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 2009 is hij ook Gateway-reviewer bij Bureau Gateway van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag. Voorts is Van Romburgh v oorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, voorzitter van de Stichting Collectieve Verzekeringen van het ministerie van EZ , docent aan de Grotius Academie, docent aan de Academie voor Wetgeving, en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 12:57

Meer nieuws

 • 17 juli 2024

  Veni-beurzen voor tien onderzoekers

  Aan tien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is een Veni-beurs van maximaal 320.000 euro toegekend. De Veni-beurzen worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en zijn...

 • 01 juli 2024

  Collectieve quizzes om kennisbehoud te verbeteren

  Nina Mileva, Universitair docent Publiek Internationaal Recht, vertelt over haar lesmethode gebaseerd op een korte herhalingsquiz, genaamd de 'Quick Review Quiz'

 • 18 juni 2024

  Onderzoekers maken demonstratierecht voor iedereen helder

  Wat houdt het recht om te demonstreren precies in? Wat mag en moet de overheid bij demonstraties doen, en welke rechten en plichten hebben demonstranten? Demonstratie-expert Berend Roorda krijgt vrijwel dagelijks vragen over dit onderwerp. Met een...