Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Heinrich Winter en Kars de Graaf: 'Nieuwe omgevingswet niet per se verbetering'

26 april 2013

Het voornemen van het ministerie van I&M in de nieuwe Omgevingswet de reactieve aanwijzing te schrappen heeft ongewenste gevolgen: juridisering, het verkleinen van decentrale afwegingsruimte en meer administratieve lasten. De wet voorziet in een fundamentele herziening van het omgevingsrecht waarbij vrijwel alle wetgeving voor het fysieke domein wordt geïntegreerd in één wet. De integratieslag zou vereenvoudiging en verbetering van het bestaande wetgevingsstelsel moeten bieden. Heinrich Winter en Kars de Graaf, vakgroep ­Bestuursrecht en Bestuurskunde, schreven een opiniestuk in Binnenlands Bestuur.

Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws