Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Handreiking duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers online

03 april 2013

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben een hulpmiddel ontwikkeld voor organisaties die zelfstandig willen werken aan een verbeterde duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. De ‘Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een integrale benadering voor organisaties’ is vanaf vandaag online beschikbaar via www.handreikingdi.nl.

Met de handreiking kunnen organisaties zelf invulling geven aan het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid voor duurzame inzetbaarheid. Het stimuleert werkgever en werknemer om gezamenlijk na te denken over - en zich proactief op te stellen ten aanzien van - het thema duurzame inzetbaarheid. Directie, ondernemingsraad, P&O, Arbodienst en uiteraard de werknemers zelf worden betrokken bij de uitvoering van het (nieuwe) duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Aanleiding

Omdat de pensioenleeftijd verschuift van 65 naar 67 jaar, zullen steeds meer oudere werknemers die tot voor kort een uitkering kregen of via de VUT vervroegd uittraden, nu in het arbeidsproces blijven. Veel oudere werknemers geven aan dat zij niet tot hun 65e jaar of daarna willen of kunnen doorwerken. Hierdoor is het onderwerp duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers een belangrijk maatschappelijk vraagstuk geworden. Voor veel organisaties is het van belang om hun werknemers met kennis en ervaring te behouden door te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Proactieve benadering

De handreiking is een vervolg op het rapport ‘Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken’ uit 2012. Uit het wetenschappelijk onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt, blijkt dat veel interventies en beleid op het terrein van duurzame inzetbaarheid – vaak ad hoc – worden ingezet om ontstane problemen op te lossen of te herstellen (zogenaamde curatieve interventies). In de handreiking wordt de nadruk gelegd op een proactieve benadering, waarin ook aandacht is voor preventie (het voorkómen van een verminderde inzetbaarheid) en amplitie (het verbreden en/of versterken van de inzetbaarheid). Auteurs van het rapport zijn Haitze de Vries (Gezondheidswetenschappen – arbeid UMCG) en Marjolein Wessels (RU), projectleiders Sandra Brouwer (Gezondheidswetenschappen – arbeid UMCG) en Annet de Lange (RU). De handreiking en het wetenschappelijk onderzoek, zijn gefinancierd door Instituut Gak.

Meer informatie

De handreiking en het eerdere rapport zijn beiden kosteloos te downloaden viawww.handreikingdi.nl.

Contact via persvoorlichting UMCG, bereikbaar via (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printView this page in: English

Meer nieuws