Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Chronische ziekten en oplossingen voor arbeidsparticipatie

08 februari 2013

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg door Rogier van Rijn, Haitze de Vries, Lex Burdorf en Sandra Brouwer.

Duur project: 1 februari 2013 - 1 augustus 2014.

Door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is steeds beter inzicht verkregen in de factoren die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid van specifieke diagnosegroepen als werknemers met reumatische aandoeningen, diabetes mellitus, COPD en astma, houding & bewegingsklachten, mentale aandoeningen, kanker en andere specifieke kwetsbare groepen, zoals oudere werknemers met chronische aandoeningen. Een belangrijke uitdaging bij het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers met chronische aandoeningen is om de kennis toepasbaar en toegankelijk te maken voor praktisch gebruik door professionals op het terrein van arbeid en gezondheid.

Doel: Het onderzoek heeft als doel om in het kader van de professionalisering van het arbeidsdeskundig handelen, de beschikbare kennis te ontsluiten over de gevolgen van chronische ziekten voor het maatschappelijk participeren, in het bijzonder toegespitst op arbeidsparticipatie en het daaraan koppelen van de bestaande oplossingsmogelijkheden om duurzame arbeidsparticipatie op individueel niveau te faciliteren.

Methode: Literatuurstudie, focus groepen, expertmeetings en 'invitational conferences', een enquête onder arbeidsdeskundigen.

Resultaten: Het project resulteert in een overzicht van bestaande kennis en initiatieven over chronische ziekten en arbeid, die in een ‘Library’ op een handzame manier voor arbeidsdeskundigen via de AD-Kennisbank wordt ontsloten. Tevens wordt een rangschikking van de chronische ziekten naar de mate van belemmering voor arbeidsparticipatie opgesteld. Tenslotte wordt een methodisch handelingskader ontwikkeld welke wordt verwerkt in een NVvA-leidraad of andere publicabele vorm van een ondersteunend product voor het arbeidsdeskundig handelen bij chronische ziekten en arbeidsparticipatie.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:36
printView this page in: English

Meer nieuws