Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Woensdag 16 januari a.s.: Symposium recht en religie: "Religie op de werkvloer"

07 januari 2013

Is er ruimte voor religie op de werkvloer? Op dit mini-symposium staat die vraag centraal. Je zou denken dat in een tijd waarin velen van mening zijn dat religie uitsluitend achter de voordeur moet (mag ) worden beoefend, een dergelijk onderwerp achterhaald is. Verspilde tijd? Bepaald niet! In een wereld die steeds meer een multicultureel karakter krijgt, staat dit onderwerp weer volop in de belangstelling. Oude vragen verdienen opnieuw doordenking.

De juridische vertaalslag van die algemene vraagstelling staat op het congres centraal: in welke omstandigheden kan op de werkplek wel of niet uiting worden gegeven aan religieuze gevoelens en opvattingen.

De sprekers van dit symposium benaderen de rol van religie in het dagelijks leven vanuit twee invalshoeken. De eerste sprekers (Kars Veling en Vincent Tassenaar) zullen ingaan op de rol van de vrijheid van godsdienst in de samenleving in het algemeen en de traditionele positie van dit grondrecht in Nederland. Zij houden zich bezig met vragen als: wat is de rol van de vrijheid van godsdienst voor de Nederlandse rechtstaat; welke ontwikkeling heeft de vrijheid van godsdienst meegemaakt; welke positie heeft de Nederlandse staat ingenomen in een samenleving die in religieus perspectief continu pluriform van karakter was. De twee laatste sprekers (Antoin Jacobs en Harry Blok) zullen specifiek ingaan op de vrijheid van godsdienst binnen het raamwerk van de arbeidsrelatie. In hoeverre kan de werknemer binnen een arbeidsovereenkomst een beroep doen op de vrijheid van godsdienst. Kan hij op basis van dit grondrecht afwijken van kledingvoorschriften, omgangsvormen. In hoeverre heeft hij het recht om zijn opvattingen te uiten. In essentie staat de vraag centraal: welke beperkingen de arbeidsovereenkomst aan het huldigen religieuze opvattingen oplegt en welke ruimte voor de gelovige overblijft.

Dit symposium vindt plaats tegen de achtergrond van het verschijnen van de bundel Religie op de werkvloer. Ook in deze bundel staan de bovenstaande vragen centraal. De bijdragen in deze bundel zijn van Vincent Tassenaar, Tineke Folkerts-Klaassen, Otteline van Zwieten-van der Feltz, Harry Blok en Jan Willem van Dommelen. Fokko T. Oldenhuis (hoogleraar religie en recht aan de RUG) verzorgde de eindredactie.

Poster Symposium "Religie op de werkvloer"


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:19 januari 2024 13:14

Meer nieuws

 • 17 juli 2024

  Veni-beurzen voor tien onderzoekers

  Aan tien onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is een Veni-beurs van maximaal 320.000 euro toegekend. De Veni-beurzen worden jaarlijks toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en zijn...

 • 01 juli 2024

  Collectieve quizzes om kennisbehoud te verbeteren

  Nina Mileva, Universitair docent Publiek Internationaal Recht, vertelt over haar lesmethode gebaseerd op een korte herhalingsquiz, genaamd de 'Quick Review Quiz'

 • 18 juni 2024

  Onderzoekers maken demonstratierecht voor iedereen helder

  Wat houdt het recht om te demonstreren precies in? Wat mag en moet de overheid bij demonstraties doen, en welke rechten en plichten hebben demonstranten? Demonstratie-expert Berend Roorda krijgt vrijwel dagelijks vragen over dit onderwerp. Met een...