Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Bachelorstudie Recht en Bestuur wederom als beste studie beoordeeld

13 december 2012

In de onlangs verschenen Keuzegids Hoger Onderwijs 2013 is de bachelorstudie Recht en Bestuur wederom als beste studie beoordeeld. Zie pagina 37 van de Keuzegids. De studie scoort in vergelijking met andere bachelorstudies in de sector rechten hoog op de onderdelen Inhoud, Wetenschappelijke Vorming en Info & Contact. Voor scholieren die op zoek zijn naar een studie waarin het recht wordt verbonden met bestuurskundige inzichten, biedt Recht en Bestuur (vanaf volgend jaar: Juridische bestuurskunde) een kwalitatief goed alternatief. Voor meer informatie over het studieprogramma wordt verwezen naar www.rug.nl/bachelors/juridische-bestuurskunde.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 13:55

Meer nieuws