Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Powerful streams. Exploring enabling factors for adolescent resilience to flooding

06 december 2012

Promotie: mw. C.W.J. de Milliano, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Powerful streams. Exploring enabling factors for adolescent resilience to flooding

Promotor(s): prof.dr. J.H. de Wilde, prof.dr. J. Herman

Faculteit: Letteren

Weerbaarheid jongeren bij overstromingen in kaart gebracht

Overstromingen behoren tot een van de meest dodelijke rampen en treffen jaarlijks duizenden mensen wereldwijd. Jongeren uit landen van het zuidelijk halfrond vertegenwoordigen een groot deel van degenen die lijden, reageren en zich moeten aanpassen aan de verwoestende gevolgen van overstromingen. Hoewel ze kwetsbaar zijn, zijn ze niet een homogene groep van passieve slachtoffers. Het belangrijkste doel van Cecile de Milliano’s onderzoek is na te gaan hoe weerbaarheid tegen overstromingen onder adolescenten mogelijk wordt gemaakt en om te bestuderen in hoeverre deze factoren generiek of context-specifiek zijn.

Voor dit exploratief sociaalwetenschappelijk onderzoek heeft De Milliano de weerbaarheid van adolescenten tegen overstromingen in een mondiale context onderzocht. Indonesië, Burkina Faso en Bolivia zijn gebruikt als instrumentele casussen. Empirische gegevens heeft ze verzameld via adolescentgerichte participatieve activiteiten, interviews, focusgroep-discussies, ongestructureerde observatie en een vragenlijst. De resultaten van de studie tonen een hoge afwisseling tussen de beschermende functie van interne (spirituele, gedrags, cognitieve) en externe (relationele, maatschappelijke, fysiek-natuurlijke, economische) factoren. De afwisseling laat zien dat jongeren weerbaar zijn voor overstromingen dankzij zowel persoonlijke en omgevingseigenschappen. Uit regressieanalyse blijkt dat de relatie tussen context en de weerbaarheid verhogende functie van de factoren niet eenduidig is wat er op wijst dat de vormgevende kracht van context verschilt per weerbaarheidsfactor. De Milliano concludeert dat het belangrijk is om te weten wanneer het zinvol is om overeenkomsten aan te nemen dan wel te weten wanneer de focus moet liggen op verschillen. Haar aanbeveling is om context te integreren in de weerbaarheidsanalyses en interventies. Dit kan de mate van begrip verruimen, zou beleid en praktijk effectiever kunnen maken, en aldus kunnen bijdragen tot het creëren van een veilige, leefbare en weerbare omgeving.

Cecile de Milliano (Wageningen, 1982) studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan het instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen, aan de Faculteit der Letteren, binnen het Network on Humanitarian Action (NOHA) en Globalisation Studies Groningen. De Milliano werkt nu voor het Research Programme van de Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC).

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...