Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Informality in space. Understanding the role of the urban informal economy in developing countries

01 november 2012

Promotie: mw. A.I. Moreno Monroy, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Informality in space. Understanding the role of the urban informal economy in developing countries

Promotor(s): prof.dr. S. Brakman, prof.dr. J.H. Garretsen

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Het belang van ‘informele’ economie in ontwikkelingslanden

Ontwikkelingslanden verstedelijken in hoog tempo. Toch zijn er in bedrijven in de ‘formele’ economie slechts een beperkt aantal banen die stabiel, zeker en wettelijk erkend en beschermd zijn. Veel mensen die geen baan hebben in de formele economie - al dan niet vrijwillig – vinden werk in de stedelijke ‘informele’ economie. In snel verstedelijkende ontwikkelingslanden is die stedelijke informele economie goed voor een aanzienlijk aandeel van de werkgelegenheid en productie. Het proefschrift van Ana Isabel Moreno Monroy bevat theoretische en empirische studies over de locatie, heterogeniteit en verbanden van de stedelijke informele economie.

Het vermogen van informele bedrijven om stedelijke agglomeratie te genereren en ervan te profiteren hangt sterk af van hun effectieve toegang tot middelen en markten. Een empirische studie voor de stad Cali toont dat kleine formele en informele bedrijven in een stad niet noodzakelijkerwijs in dezelfde mate en in dezelfde ruimte clusteren. Niettemin heeft de aanwezigheid van een competitieve informele sector consequenties voor de ontwikkeling en locatie van grootschalige industrie. Aan de andere kant toont een studie voor India aan dat verbanden tussen de formele en informele sector, via onderaannemingen, de algehele modernisering van de informele industrie bevorderen noch belemmeren. Tot slot blijkt het effect van sociale invloed en van de grootte van de stedelijke informele economie op het tempo van verstedelijking net zo belangrijk kan zijn als het effect van ruraal-urbane inkomensverschillen.

Ana Isabel Moreno Monroy (Colombia, 1982) behaalde haar researchmaster Economics and Business aan de RUG. Zij verrichtte haar promotieonderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Daar is zij nu werkzaam als postdoc-onderzoeker bij de afdeling Global Economics and Management.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws