Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hadronic time-reversal violation in effective field theory

19 oktober 2012

Promotie: dhr. J. de Vries, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Hadronic time-reversal violation in effective field theory

Promotor(s): prof.dr. R.G.E. Timmermans

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Raamwerk voor interpretatie nieuwe natuurkunde

Het onderwerp van het proefschrift van Jordy de Vries is het schenden van de symmetrie van tijdsomkering.

Tijdsomkeringsymmetrie is de symmetrie tussen vooruit- en achteruitlopende tijd. Ook al lijkt het alsof deze symmetrie ernstig geschonden is in ons dagelijkse leven (de tijd loopt alleen vooruit), is tijdsomkering op het niveau van elementaire deeltjes een zeer goed behouden symmetrie. Het is zelfs zo goed behouden dat het Standaard Model van elementaire deeltjesfysica niet in staat is om de evolutie van ons heelal te beschrijven.

Daarom wordt aangenomen dat er natuurkunde bestaat buiten het Standaard Model. Deze nieuwe natuurkunde zou extra bronnen moeten bevatten die tijdsomkering schenden, zodat ons heelal wel succesvol beschreven kan worden.

Dit proefschrift gaat voornamelijk over de zoektocht naar elektrische dipoolmomenten. Elektrische dipoolmomenten zijn elektromagnetische eigenschappen van deeltjes, kernen, atomen en moleculen die, zodra gemeten, schending van tijdsomkering betekenen. Over de hele wereld worden experimenten gedaan om deze elektrische dipoolmomenten te meten. Tot nu toe zonder succes. Er zijn echter nieuwe experimenten gepland met hogere precisie, waarvan verwacht wordt dat ze succesvol zullen zijn.

In dit proefschrift is een theoretisch raamwerk opgezet dat de resultaten van nieuwe experimenten kan interpreteren. Als er geen elektrisch dipoolmoment gemeten wordt, dan limiteert dit raamwerk mogelijke modellen van nieuwe fysica waarnaar gezocht wordt bij, bijvoorbeeld, de LHC in Geneve. Belangrijker is echter dat het raamwerk gebruikt kan worden om het resultaat van een succesvol experiment te interpreteren in meer fundamentele fysische eigenschappen. Ook wordt er in dit proefschrift beargumenteerd welke experimenten prioriteit dienen te krijgen.

Jordy de Vries (Zwolle, 1986) studeerde natuurkunde in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Kernfysisch Versneller Instituut van de RUG en gefinancierd door FOM. De Vries gaat door als postdoc bij het Forschungszentrum Jülich en de Technische Universität München.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws