Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Najaarscongres: Ondernemingsrecht in tijden van crisis

24 september 2012

Het najaarscongres georganiseerd door het Instituut voor Ondernemingsrecht, in samenwerking met Juridische Contractonderwijs Groningen, zal plaatsvinden op 9 en 10 november 2012 en heeft als titel: 'Ondernemingsrecht in tijden van crisis'.

De wereldwijde financiële crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren. Vraagstukken op het terrein van governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn actueler dan ooit. De crisis heeft uiteraard ook invloed op het nationale en internationale ondernemingsrecht. Tijdens dit congres komen enkele implicaties daarvan aan bod, met bijzondere aandacht voor de crisisbestendigheid van onze rechtsvormen (o.a. de ‘Flex-BV’ en de vennootschappen uit het Caribisch deel van ons Koninkrijk), voor Corporate Governance (o.a. EU Groenboek, riskmanagement en gedragscodes) en voor meer financiële thema’s (jaarrekeningenrecht, Interventiewet, AIFM-richtlijn voor alternatieve beleggingsinstellingen). Het congres wordt afgesloten met enkele voordrachten over sanctionering, aansprakelijkheid, litigation en rechtsvinding.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:33

Meer nieuws