Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Adriaan Wierenga en Jan Brouwer: 'Tahrirplein in Ter Apel'

22 juni 2012
Begin mei demonstreerden 203 asielzoekers in Ter Apel hun onvrede met het Nederlandse asielbeleid door middel van een tentenkamp op een gemeentelijk terrein in gebruik van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De burgemeester van Vlagtwedde reageert op 23 mei jl. op deze grondwettelijk beschermde manifestatie met het noodbevel en de noodverordening. De bestuursrechter kenschetst het noodbevel tot ontruiming echter in niet mis te verstane bewoordingen als disproportioneel. Deze uitspraak baatte de demonstranten overigens niet. Nog vóór de rechter zich over de (on)rechtmatigheid van het noodbevel kon uitlaten, werd het kamp op last van de burgemeester ontruimd. Docent en onderzoeker mr. A.J. Wierenga en hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen prof. mr. dr. J.G. Brouwer analyseerden de kwestie op NJBlog op 22 juni 2012.
Gerelateerd: Mag de overheid een tentenkamp ontruimen voordat de rechter uitspraak doet? op NJBlog en Ontruiming van ‘Ter Apel’ is aanfluiting rechtsstaat op NRC.nl.
Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws